Przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawach podatkowych, zwany Polskim Ładem, rozszerzył propozycję ulgi, która ma zachęcić emigrantów do powrotu do Polski.

W pierwotnej wersji, opublikowanej w sierpniu br., zakładano zmniejszenie podatku repatrianta o połowę w ciągu pięciu lat.

Czytaj więcej

Gdzie cudzoziemiec rozlicza PIT po przeprowadzce

Obecna propozycja zakłada całkowite zwolnienie w ciągu czterech lat przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. To dokładnie tyle, ile wynosi dziś pierwszy próg podatkowy, po przekroczeniu którego podatnik płaci PIT według stawki 32 proc.

Ulga ma dotyczyć osób, które powracają do Polski i stają się tu rezydentami podatkowymi, tj. przebywają tu po powrocie przez co najmniej 183 dni w roku. Z ulgi skorzystają osoby, które wcześniej przez trzy lata nieprzerwanie mieszkały za granicą. Ulga obejmie dochody z pracy, umów zlecenia i działalności gospodarczej.

Dodatkowe warunki do spełnienia dotyczą obywatelstwa, kraju emigracji lub czasu zamieszkania w Polsce przed emigracją, przy czym wystarczy spełnienie jednego z trzech kryteriów. Pierwsze to posiadanie konkretnego obywatelstwa. Ulga ma przysługiwać obywatelom polskim, posiadaczom Karty Polaka, obywatelom pozostałych państw członkowskich UE, Norwegii i Islandii. Jeśli dana osoba nie może się takim obywatelstwem wykazać, to dla celów korzystania z ulgi powinna przez trzy lata przed powrotem do Polski mieszkać we wskazanych w projekcie krajach. Chodzi o państwa Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Szwajcarię, Australię, Chile, Izrael, Japonię, Kanadę, Meksyk, Nową Zelandię, Koreę Płd., Wielką Brytanię i USA (minister finansów będzie mógł zmienić tę listę rozporządzeniem). Jeśli i ten warunek nie zostanie spełniony, wystarczy, aby osoba powracająca z trzyletniego pobytu na emigracji mieszkała przez co najmniej pięć lat w Polsce.

Dla korzystania z ulgi konieczne będzie posiadanie certyfikatu rezydencji potwierdzającego zamieszkanie za granicą. To dokument wydawany przez władze skarbowe danego kraju, potwierdzający, że dana osoba mieszkała tam jako rezydent podatkowy, tj. przebywała tam przez co najmniej 183 dni w ciągu roku.

Nowa ulga ma objąć repatriantów, którzy ponownie osiedlą się w Polsce po 31 grudnia 2021 roku. Będzie dotyczyła przychodów i dochodów uzyskanych w Polsce po tym dniu. Jednak ulgę będzie można zastosować tylko raz. Oznacza to, że jeśli dana osoba, korzystająca z nowej ulgi, ponownie wyjedzie za granicę i wróci do Polski, już z tego zwolnienia nie skorzysta.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ