Osoba, która chce skorzystać z ulgi, musi mieć dowód poniesienia wydatku. Czyli dokument, w którym są dane sprzedawcy i kupującego, informacja o towarze bądź usłudze oraz cena. Najczęściej jest to faktura, ale może też być zwykły rachunek albo umowa kupna-sprzedaży.

Do ewentualnej kontroli przydadzą się też dodatkowe dokumenty uzasadniające zakupy. Przede wszystkim zaświadczenie od lekarza, co zresztą fiskus często podkreśla w interpretacjach.

Czytaj także:

Co warto wiedzieć o uldze rehabilitacyjnej

Podatkowa ulga dla niepełnosprawnych

Rodzice nie odliczą wydatków na operację dziecka

Bieżnia to indywidualny sprzęt. Siłownia jest dla wszystkich

Z broszury opublikowanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że osoba, która ma fakturę, może odliczyć całą kwotę, razem z VAT. Ulga jest także na zakupy zagraniczne. Do przeliczenia stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Formalnie nie trzeba dokumentować wydatków na opłacenie przewodników, utrzymanie psa asystującego czy używanie samochodu osobowego. W razie kontroli musimy jednak wykazać, że faktycznie mamy prawo do ulgi, np. podać dane przewodnika, z którego usług korzystaliśmy, albo okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego. W jednej z interpretacji skarbówka zaznaczyła, że podczas weryfikowania zeznania rocznego może się domagać wskazania miejsc i częstotliwości przejazdów samochodem.

Te trzy rodzaje odliczeń mają też swój limit. Z opłat na przewodnika, psa i używanie samochodu osobowego odliczymy tylko 2280 zł. Nie ma już w przepisach warunku, że auto ma być wykorzystywane do koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Musi jednak być własnością osoby niepełnosprawnej lub tego, kto ją utrzymuje.

Jakie wydatki na auto można odliczyć? Fiskus kiedyś twierdził, że tylko paliwo. Ostatnio jednak zgadza się na rozliczenie także innych wydatków związanych z eksploatacją samochodu, np. kosztów przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Limit ulgi jest też na leki. Przy ich zakupie możemy odliczyć tylko wydatki przekraczające 100 zł miesięcznie (nie można sumować zakupów z kilku miesięcy). Potrzebne jest też zaświadczenie od lekarza specjalisty, że niepełnosprawny powinien stosować określone leki (stale lub czasowo).

Przykład:

Pan Kowalski ma orzeczoną niepełnosprawność. W styczniu 2020 r. kupił lekarstwa przepisane przez lekarza za 200 zł. Może pomniejszyć swój dochód tylko o 100 zł. W lutym kupił leki kosztujące 90 zł. Za ten miesiąc nic nie odliczy.