Lokator, który musi opuścić sprywatyzowaną kamienicę, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, także ze względu na konieczność rozliczenia z fiskusem. Odszkodowanie otrzymane od nowego właściciela na podstawie umowy pozasądowej będzie dla niego przychodem z innych źródeł.

Czytaj też:

PIT od najmu mieszkania: odszkodowanie od gminy za niewypłacalnego lokatora

Rekompensata od dewelopera z PIT

Fiskus chce podatku

Taką odpowiedź otrzymał od skarbówki podatnik, który przez ponad 50 lat mieszkał w kamienicy na podstawie przydziału kwaterunkowego. W 2016 r. budynek został zakupiony przez spółkę, która poinformowała lokatorów o konieczności wyprowadzenia się z zajmowanych lokali. Mieszkańcom nie udało się podważyć tej decyzji. Po dwóch latach interwencji i negocjacji spółka zaoferowała im odszkodowanie.

W 2018 r. wnioskodawca podpisał ugodę w formie aktu notarialnego, na podstawie której otrzymał zwrot poczynionych nakładów oraz odszkodowanie za wcześniejsze zakończenie stosunku najmu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Od tego momentu rozpoczął poszukiwanie nowego mieszkania. Otrzymane środki nie wystarczą na zakup lokalu w mieście, musi wyprowadzić się na obrzeża. W 2019 r. zawarł umowę deweloperską oraz umowę przedwstępną zakupu nieruchomości. Jednak odszkodowanie nie wystarczy mu już na wykończenie lokalu. Teraz okazuje się dodatkowo, że będzie musiał podzielić się z fiskusem.

Mężczyzna zapytał, czy otrzymana kwota jest zwolniona z podatku dochodowego oraz czy może potrącić koszty związane z zakupem nowego lokalu. Jego zdaniem fiskus powinien wziąć pod uwagę względy społeczne. Powinien uwzględnić, że podatnik nie uzyskał korzyści majątkowej, ale wręcz odwrotnie – poniesie koszty znacznie przekraczające otrzymane odszkodowanie.

Odszkodowanie jest przychodem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie dotyczące zwolnienia z PIT. Na drugie dopiero odpowie w innej interpretacji.

Dyrektor KIS stwierdził, że kwota uzyskana na podstawie ugody pozasądowej stanowi przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

„Nie ulega wątpliwości, że wnioskodawca otrzymał przysporzenie w postaci określonej kwoty pieniężnej. Przysporzenie to nie zostało objęte jakimkolwiek zwolnieniem podatkowym ani nie zaniechano od niego poboru podatku na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. W rezultacie kwota ta stanowić będzie przychód z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, tj. z tzw. innych źródeł" – uznała skarbówka w interpretacji.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT do przychodów z innych źródeł zalicza się m.in. kwoty wypłacone po śmierci członka OFE, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje), nagrody i inne nieodpłatne świadczenia. Jest to katalog otwarty.

Przypomnijmy, że przychody z innych źródeł rozlicza się na formularzu PIT-36. Są one opodatkowane według skali, czyli stawek 18 i – od nadwyżki ponad 85 tys. zł – 32 proc.

Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT przewiduje ulgę na własne cele mieszkaniowe. Jednak na jej podstawie zwolniony z podatku może być dochód ze sprzedaży nieruchomości, czyli źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy.

Nr interpretacji: 0112-KDIL3-1.4011.94.2019.2.AG