Gospodarz zarabiający na urlopowiczach nie zapłaci podatku, jeśli wynajmuje do pięciu pokoi. Musi jednak pamiętać o innych warunkach, które są konieczne, by skorzystać ze zwolnienia. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że bardzo istotne jest to, komu i w jakim celu udostępnia się pokoje gościnne. W praktyce jest to przyczyna wielu sporów z fiskusem.

Przekonał się o tym rolnik, który prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Zamierza wynajmować pięć pokoi osobom, które będą wypoczywały w nich po pracy świadczonej na rzecz firm i urzędów z okolicy, np. zatrudnionym okresowo przez wójta gminy. Mężczyzna wystąpił z wnioskiem o interpretację, by uzyskać potwierdzenie, że nie musi płacić PIT. Napisał, że spełnia wszystkie warunki konieczne, by skorzystać ze zwolnienia z podatku, m.in. wynajmuje do pięciu pokoi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał jednak jego stanowisko za nieprawidłowe. Przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT osoba, która chce skorzystać ze zwolnienia, musi spełnić łącznie cztery warunki. Podstawowy dotyczy liczby pokoi, a pozostałe to:

- najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych;

- budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone powinny być na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym;

- przedmiotem usług musi być najem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku.

Według dyrektora IS użyte w przepisie sformułowanie „pobyt na wypoczynku" dotyczy pobytów urlopowych i weekendowych. Pobyt wypoczynkowy jest pobytem czasowym, akcydentalnym, nie ma charakteru stałego. Zwolnienie nie dotyczy wynajmowania pokoi na stałe ani robotnikom sezonowym lub studentom. Nie dotyczy zatem również sytuacji opisanej we wniosku – wynajmu pokoi, który de facto nie jest związany z wypoczynkiem pracowników, ale z wykonywaną przez nich pracą. Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy zawartym we wniosku wypoczynek w znaczeniu tego przepisu nie oznacza „wypoczynku po pracy".

W tej sytuacji, jak wskazał w interpretacji dyrektor izby, rolnik musi zakwalifikować uzyskiwane przychody do odpowiedniego źródła i opodatkować je w zależności od wybranej przez siebie formy opodatkowania. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT odrębnymi źródłami przychodów są: pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3) oraz najem i dzierżawa (pkt 6). W razie najmu właściciel nieruchomości może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 proc. Ryczałt nie przysługuje natomiast osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Niekorzystne rozstrzygnięcie uzyskał też inny rolnik wynajmujący pokoje zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i gości, którzy żądają wystawienia faktur i podają w tym celu dane przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub klubu sportowego.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał w interpretacji (nr IPPB1/415-302/13-3/KS), że zwolniony z PIT jest najem wyłącznie na rzecz osób przebywających na wypoczynku. Nie dotyczy to przedsiębiorców ani członków klubów.

Dyrektor warszawskiej izby musiał jednak zmienić stanowisko, gdyż zostało ono zakwestionowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2465/13). Sąd zwrócił uwagę, że osoby wynajmujące pokoje od rolnika nie określają celu swojego pobytu. Jeżeli faktycznie osoby te przyjeżdżają na wypoczynek, to uzyskiwane od nich dochody będą zwolnione z PIT.

Zgodnie z wyrokiem celem pobytu gości w gospodarstwie agroturystycznym nie może być wykonywanie różnego rodzaju obowiązków i zadań związanych z pracą, prowadzeniem przedsiębiorstwa, przynależnością do stowarzyszeń ani do klubów sportowych. Jeśli spełnione są te przesłanki, to goście przebywają w gospodarstwie tylko celem wypoczynku, a więc zostały spełnione wszystkie niezbędne warunki zwolnienia.

Ze stanowiska fiskusa wynika również, że małżonkom prowadzącym wspólnie gospodarstwo agroturystyczne przysługuje jeden limit wynajmu pięciu pokoi. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał w interpretacji (nr ILPB1/415-1027/14-4/AMN), że małżonkowie nie mogą wynajmować łącznie dziesięciu pokoi i korzystać przy tym ze zwolnienia z podatku. Sprawa dotyczyła podatnika, który zarejestrował działalność agroturystyczną składającą się z najmu pięciu pomieszczeń. Jednak żona wnioskodawcy w tym samym budynku wydzieliła pięć pokoi dla prowadzonej przez siebie działalności. Dyrektor izby uznał, że małżonkowie łącznie nie spełniają warunków zwolnienia.