Należność główna, odsetki, koszty procesu o zachowek – te wszystkie kwoty obniżają PIT od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przejętej w rozliczeniu za długi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził w niedawnej interpretacji, że skorzystanie z instytucji świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum), świadczy o tym, że nieruchomość nie została nabyta za darmo.

Sprawa dotyczy rozliczenia podatku od sprzedaży mieszkania, przejętego w rozliczeniu spadku po zmarłym ojcu. Córka zmarłego, razem z bratem, pozwali spadkobiercę o zachowek. Sąd przyznał im rację i zasądził na ich rzecz po 80 tys. zł i odsetki.

Spadkobierca nie zapłacił tych kwot w gotówce, ale przystał na zwolnienie z długu w zamian za przeniesienie na rzecz potomstwa spadkodawcy własności mieszkania. W akcie notarialnym strony ustaliły, że przeniesienie prawa własności nastąpiło celem zwolnienia z długu wynikającego z zasądzonego zachowku, który na dzień transakcji został wyliczony łącznie na kwotę prawie 217 tys. zł. Taką kwotę też wpisały jako wartość rynkową mieszkania. Rodzeństwo przejęło po 50 proc. udziałów w tej nieruchomości.

Siostra z bratem sprzedali mieszkanie w następnym roku. Musieli się więc rozliczyć z fiskusem z przychodu z tej sprzedaży, gdyż do transakcji doszło przed upływem pięciu pełnych lat od chwili nabycia.

Siostra zapytała we wniosku o wydanie interpretacji, czy wartość wierzytelności, którą umorzyła w wyniku przejęcia udziałów w mieszkaniu, może rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży.

Skarbówka udzieliła twierdzącej odpowiedzi, wyjaśniając, że płatność nie musi mieć charakteru pieniężnego.

– Przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy lub prawa w zamian za zwolnienie z długu jest odpłatnym zbyciem tej rzeczy lub prawa – stwierdził dyrektor KIS, uznając, że wartość zachowku, odsetek i kosztów procesu, z których dochodzenia podatniczka zrezygnowała, jest zapłatą za przejęte udziały.

numer interpretacji: 0113-KDIPT2-2. 4011.114.2017. 1.KR

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: mateusz.maj@rp.pl