Kto się spodziewał, że autor bezbłędnie rozpracuje zjawisko i poda wynik na tacy, ten się rozczaruje. Czarne łabędzie właśnie temu zawdzięczają nazwę, że są nieprzewidywalne a priori, dopiero po skutkach dowiadujemy się, że zaszły. Podobnie ktoś przyzwyczajony do populacji białych łabędzi po napotkaniu pierwszego czarnego z trudem przyjmuje ich istnienie do wiadomości. Fenomen czarnych łabędzi wyrasta z gry przypadków niedających się ująć w matematyczne karby i stanowi symptom dzisiejszej cywilizacji.