Plus Minus: Prawo mojżeszowe (podobnie jak starszy od Tory Kodeks Hammurabiego) w zakresie spraw kryminalnych opiera się na zasadzie odwetu. Jeśli w stosunkach cywilnych za towar czy usługę zapłacimy stosownie do wartości, zachowana zostaje naturalna równowaga. Analogicznie wskutek popełnienia przestępstwa powrót do zachwianej równowagi jest możliwy, gdy sprawca poniesie adekwatną karę będącą niejako negatywem jego czynu. „Oko za oko, ząb za ząb”. Z drugiej strony mamy Nowy Testament z Chrystusowym kazaniem na górze oraz Pawłowym wezwaniem „zło dobrem zwyciężaj”...