W przemówieniu wygłoszonym podczas wizyty w byłym obozie Auschwitz-Birkenau, 28 maja 2006 r., Benedykt XVI mówił, że grupa zbrodniarzy obiecywała wielkość, przywrócenie honoru i znaczenia narodowi, a posłużyła się nim jako narzędziem swojej żądzy panowania. Czy słowa te nie oddają dzisiejszej sytuacji za naszą wschodnią granicą? Dziś też słyszymy, jak Władimir Putin deklaruje, że chodzi o przywrócenie wielkości, honoru i znaczenia narodowi, podczas gdy wiemy, że w rzeczywistości celem jest spełnienie żądzy panowania nad innymi. Ponieważ Ukraina nie chce się zgodzić na ten status, jesteśmy świadkami jej niszczenia przez Rosję. Ukraina jest dziś ofiarą, którą społeczność międzynarodowa musi bronić.