Plus Minus: Gdzie pan teraz przebywa?

Jestem u siebie, w Iwanofrankowsku, w Ukrainie.