W 1893 roku ukazała się w języku niemieckim utopijna powieść syjonistyczna niejakiego Maksa Osterberga-Verakoffa, zatytułowana „Królestwo żydowskie w roku 6000" (2241 AD). Rozpoczyna ją scena uroczystego odsłonięcia pomnika Williama Blackstone'a, czczonego jako założyciel owego królestwa. Blackstone to prawdziwa postać historyczna, amerykański syjonista chrześcijański, który zmobilizował w 1891 roku pokaźną część establishmentu ówczesnej Ameryki na rzecz utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. Jego wysiłki sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy prezydent Benjamin Harrison zlecił konsulowi w Jerozolimie sporządzenie sprawozdania na ten temat, a ambasadorowi w Petersburgu konsultacje z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych w tej kwestii.