Na czym miałaby taka zmiana polegać? Jakie może mieć cele? Jakimi środkami musi być realizowana? Od czego warto zacząć? Zmiana może być wcielana w życie przy użyciu alternatywnych instrumentów inwestycyjnych. Wydaje się, że w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach najlepszą drogą jest postawienie na partnerstwo publiczno-prywatne i ograniczenie korzystania z trybów zamówień publicznych.

Jakie są plusy partnerstwa? Z pewnością zapewnia lepszej jakości usługi w dostarczanej infrastrukturze publicznej, odciąża budżety jednostek publicznych w fazie inwestycyjnej, gwarantuje finansowanie przez podmioty prywatne, zwiększa efektywność wykorzystania aktywów strony publicznej, pozwala wdrażać innowacyjne rozwiązania w świadczeniu usług dla ludzi.

Tak więc z punktu widzenia zarządzania finansowego formuła PPP daje podmiotowi publicznemu możliwość zrealizowania inwestycji bez znaczącego zaangażowania środków publicznych na etapie budowy lub modernizacji obiektu. Zanim jednak zapadną wiążące decyzje inwestycyjne warto przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe. To one pomogą znaleźć właściwego partnera inwestycyjnego i otworzą właściwe drzwi.

Nowe Prawo zamówień publicznych w art. 84 dało zamawiającemu możliwość przeprowadzenia tzw. wstępnych konsultacji rynkowych, które zastąpiły instytucje dialogu technicznego. Ich celem jest przygotowanie postępowania oraz poinformowanie potencjalnych wykonawców o planach zamawiającego i jego wymaganiach. Z nowego przepisu można korzystać także przygotowując się do inwestycji w formie PPP.

Finansowanie lokalnych zadań z korkowego czy janosikowego – to marne lekarstwo na braki.

Warto zapoznać się z tekstem Jacka Kosińskiego i Konrada Dydy „Jak właściwie przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe". Zapraszam do lektury także innych artykułów w najnowszym numerze „Dobrej Administracji".