Niewątpliwie zagadnienie szczepień polaryzuje społeczeństwo. Część, choć nie zna nikogo, kto by z powodu koronawirusa stracił życie, przyjmuje, że zamknięcie w domach ma głębszy sens, choćby prewencyjny. Niektórzy są jednakże zdania, że Covid-19 nie istnieje w ogóle, a powtarzane chętnie teorie spiskowe i antynaukowe poglądy wzbierają na sile.

Niezależnie od tego, czy przyjmiemy, że za wywołaniem globalnego paraliżu stoją możni tego świata, a najczęściej bodaj wymieniany jest Bill Gates, czy też że koronawirus jest wynikiem nieodpowiedzialnych zachowań ludzi (który to pogląd jest mi szczególnie bliski), warto dostrzec, że aktualna pandemia wznieciła debatę na temat szczepionek. Udział w niej wzięła zaś diwa polskiej muzyki rozrywkowej Edyta Górniak.

Czytaj także:

Joanna Parafianowicz: ustawodawca nie przewidział pandemii koronawirusa

Piosenkarka w wywiadzie udzielonym portalowi kojarzonemu z prawicowymi poglądami stwierdziła jednoznacznie, że rząd i media zastraszają ludzi, by móc ich kontrolować, a za problemem stoją globaliści. Dodała, iż dopóki żyje, nie da się zaszczepić, ba, woli odejść z tego świata niż pozwolić komukolwiek cokolwiek wstrzyknąć w swój organizm. A jeśli z powodu takiej postawy miałaby zostać rozstrzelana, to trudno.

Nie sposób nie zauważyć, że izolacja związana z epidemią koronawirusa, choć zaskoczeniem była dla wszystkich, wpłynęła odmiennie na różne grupy ludzi.

W jednych uruchomiła niekiedy nieoczekiwane pokłady kreatywności, zmusiła do zmiany podejścia do przedsięwzięć biznesowych, oswajając z narzędziami, które niegdyś wydawały się nie do opanowania. W innych zaś – trudno oprzeć się temu wrażeniu – obudziła demony (na marginesie, Ewa, którą Pani Górniak nie była na Konkursie Eurowizji, już niegdyś miała zafundować ludziom piekło, nie stosując się do przyjętych w jej społeczności reguł).

O ile drugą z wymienionych grup stanowiliby tzw. zwykli obywatele, którzy oddziałują głównie na swoich najbliższych, o tyle niebezpiecznie dzieje się, jeśli koronasceptycyzm deklarują osoby z pierwszych stron gazet. Niestety, związek rzetelnej wiedzy w danej dziedzinie z wiedzą pochodzącą od osób, które skłonne są wypowiadać się na każdy temat, nie mając ku temu żadnych podstaw, bywa taki, jak związek newsa z fake newsem.

Poddawanie się szczepieniom ochronnym jest obowiązkiem prawnym wynikającym wprost z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a swoboda dokonania indywidualnego wyboru w tej materii ograniczona jest prawem innych osób do funkcjonowania w zdrowym społeczeństwie, w którym leczenie finansowane jest ze środków publicznych. Warto o tym pamiętać, zanim dostrzeżemy, że niebo wieje chłodem, a piekło kłania się ogniem do stóp...

Autorka jest adwokatem, założycielką bloga www.pokojadwokacki.pl