Joanna Parafianowicz

Joanna Parafianowicz: Wstyd to obce niektórym uczucie

Prawo i polityka, choć pozornie idą w parze, wzajemnie się wykluczają.

Joanna Parafianowicz: Etyka adwokacka to coś więcej niż zbiór narzuconych zasad

Nie tylko dyskusja nad projektem zmian w kodeksie etyki adwokackiej, ale i codzienna obserwacja przedstawicieli palestry wskazuje, że dyskusja o postępowaniu – godnym, przyzwoitym, należytym, bądź pożądanym, niezależnie od czasów, w których żyjemy – jest adwokaturze potrzebna.

Joanna Parafianowicz: Polska Temida ma wiele problemów

Wymiar sprawiedliwości wymaga nie tylko inwestycji.

Joanna Parafianowicz: Uświęcona tradycja stania w miejscu

Palestra cyklicznie porusza te same problemy i na koniec nic nie zmienia.

Joanna Parafianowicz: Dzień dobry, panie kolego!

Bez koleżeństwa można żyć. Takie życie smakuje jednak jak trawa.

Joanna Parafianowicz: Otwartość ważniejsza od posiadania racji

Czy możliwa jest solidarność Polaków nieoparta na przemocy?

Joanna Parafianowicz: Znowu po mnie jadą

Adwokatura jest samowystarczalna w podrywaniu zaufania do siebie.