Joanna Parafianowicz

Joanna 
Parafianowicz: Nie wiesz, co powiedzieć? To mów niewyraźnie

Opieranie się wyłącznie na cudzej wiedzy nie jest dobre dla naszej własnej.

Joanna Parafianowicz: Jest idealnie!

Czas, by techniczne nowinki w wymiarze sprawiedliwości zaczęły działać. Bo brzmią jak fikcja.

Joanna Parafianowicz: Bracia Grimm w sądowych korytarzach

Wyjaśnienie sądowych argumentów wymaga nie lada wyobraźni.

Joanna Parafianowicz: Czy wymagam za wiele?

W wolnym zawodzie niezbędny jest prosty kręgosłup i umiejętność odmawiania.

Joanna Parafianowicz: Zajść w ciążę to w Polsce bohaterstwo

Kobieta nie staje się matką, gdy dostrzeże dwie kreski na teście.

Joanna Parafianowicz: Z czajnikiem przez sądowy korytarz

Nie pamiętam, kiedy tak długo czekało się na uzasadnienie wyroku.

Joanna Parafianowicz: Wstyd to obce niektórym uczucie

Prawo i polityka, choć pozornie idą w parze, wzajemnie się wykluczają.

Joanna Parafianowicz: Etyka adwokacka to coś więcej niż zbiór narzuconych zasad

Nie tylko dyskusja nad projektem zmian w kodeksie etyki adwokackiej, ale i codzienna obserwacja przedstawicieli palestry wskazuje, że dyskusja o postępowaniu – godnym, przyzwoitym, należytym, bądź pożądanym, niezależnie od czasów, w których żyjemy – jest adwokaturze potrzebna.

Joanna Parafianowicz: Polska Temida ma wiele problemów

Wymiar sprawiedliwości wymaga nie tylko inwestycji.

Joanna Parafianowicz: Uświęcona tradycja stania w miejscu

Palestra cyklicznie porusza te same problemy i na koniec nic nie zmienia.