Robert Gwiazdowski: Sabotaż prawniczy

Po rusku mówiło się „czriezwyczajka”, ale teraz to ma być ruski sabotaż...

Publikacja: 01.06.2023 02:00

Robert Gwiazdowski: Sabotaż prawniczy

Foto: Adobe Stock

Dzięki powołaniu komisji nadzwyczajnej do walki z sabotażem obrońcy praworządności uzmysłowili sobie, że obywatel skargę na decyzję organu administracji wnosi do WSA za pośrednictwem tegoż organu. Ale wniesienie skargi nie wstrzymuje bynajmniej wykonalności decyzji.

Dopiero po przekazaniu skargi sądowi może on wstrzymać jej wykonanie. Ale organ na przekazanie skargi sądowi ma 30 dni. Jak zresztą jej w tym terminie nie przekaże, to decyzja nie przestaje być wykonalna. Obywatel może wnieść do sądu skargę na opieszałość organu. Jak sąd wyznaczy termin jej rozpoznania (od dwóch do trzech miesięcy), to organ prześle skargę dzień przed posiedzeniem sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania w sprawie skargi na opieszałość. I sąd sprawę umorzy – bo stała się bezprzedmiotowa. A organowi nic się nie stanie. Nic!

Sprawie nadana zostanie sygnatura nie z dnia, w którym skarga powinna zostać przekazana sądowi, tylko z dnia, w którym została przekazana. I sąd będzie mógł wówczas rozpoznać wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji tylko, „jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków”. Trudno do tego sądy przekonać, ale czasem się udaje.

Jakieś pół roku po przekazaniu sądowi skargi zapadnie wyrok. Czasami nawet korzystny dla obywatela, uchylający zaskarżoną decyzję. Ale nie przestanie ona być wykonalna, choć została uchylona. Organ może złożyć bowiem kasację od wyroku WSA. Ma na to 30 dni. Ale od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku. Sądy wydają uzasadnienie wyroku teoretycznie w ciągu 30 dni, praktycznie w ciągu 50. Skargę składa się do NSA za pośrednictwem WSA. Teoretycznie po to, by WSA miał okazję po zapoznaniu się z argumentami skarżącego samodzielnie uchylić swój wyrok. I to się zdarza. Niedawno nawet się zdarzyło, że WSA uchylił decyzję organu z powodu „rażącego naruszenia prawa”, a jak organ wniósł skargę kasacyjną, to ten sam WSA, w tym samym składzie, po ośmiu miesiącach uchylił swój własny wyrok i uznał, że jednak nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Mimo że ewidentnie doszło do naruszenia konstytucji – o czym WSA wie, bo sam to przyznaje. Ale pisze w uzasadnieniu wyroku, że od konstytucji to jest… Trybunał Konstytucyjny. Niech se obywatel do niego idzie. Ale najpierw musi jeszcze przegrać w NSA.

Skarga kasacyjna zostanie rozpoznana po jakichś dwóch latach. I nie wiadomo, z jakim skutkiem, bo orzekanie bezpośrednio na podstawie konstytucji w NSA też się jakoś nie przyjęło. I dlatego właśnie obywatel z takim zapałem broni praworządności i wolnych sądów.

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni Łazarskiego i szefem rady WEI

Czytaj więcej

Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk

Dzięki powołaniu komisji nadzwyczajnej do walki z sabotażem obrońcy praworządności uzmysłowili sobie, że obywatel skargę na decyzję organu administracji wnosi do WSA za pośrednictwem tegoż organu. Ale wniesienie skargi nie wstrzymuje bynajmniej wykonalności decyzji.

Dopiero po przekazaniu skargi sądowi może on wstrzymać jej wykonanie. Ale organ na przekazanie skargi sądowi ma 30 dni. Jak zresztą jej w tym terminie nie przekaże, to decyzja nie przestaje być wykonalna. Obywatel może wnieść do sądu skargę na opieszałość organu. Jak sąd wyznaczy termin jej rozpoznania (od dwóch do trzech miesięcy), to organ prześle skargę dzień przed posiedzeniem sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania w sprawie skargi na opieszałość. I sąd sprawę umorzy – bo stała się bezprzedmiotowa. A organowi nic się nie stanie. Nic!

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
ZUS
Rząd podwyższa składki ZUS dla mikroprzedsiębiorców w 2022 r.
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Prawo w Firmie
Nowy projekt rządu: pracownik bez szczepienia nie dostanie pensji
Prawo dla Ciebie
Wszystko o nowym roku szkolnym 2021/22: egzaminy, szczepienia i 300+
Prawo w Firmie
Jak rozliczyć subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Nauczyciele
Reforma edukacji ministra Czarnka - kurator oceni jakość pracy szkoły
Prawo dla Ciebie
Trybunał znowu odroczył rozprawę ws. prymatu konstytucji