Każda epoka polityczna w Polsce miała swoje wersje rozwoju nauki poprzez biznes i dynamizowania biznesu poprzez naukę. Różnie się tylko nazywały, ale cel był zawsze ten sam – jak uświatowić gospodarkę. Oczywiście wszystkie „plany i projekty" były jedynie słuszne. Dziś też mamy koncepcję wspólnych projektów nauki i biznesu. Warto ją poznać, jeśli chce się być w peletonie nowoczesnych przedsiębiorców i światowych naukowców. Szczególnie ważnym aspektem tej współpracy jest konstytuowanie jej i utrwalanie w oparciu o zasady prawa i umowy obustronne. Bez tych elementów każda ze stron naraża się na kłopoty, koszty i straty, no i niestety na kombinacje, żeby nie powiedzieć dosadniej – oszustwa. Lepiej warunki współpracy mieć na papierze. Nie tylko dlatego, że jest on cierpliwy, ale pozwala w przyszłości odsłonić zamiary i intencje obu stron. Ułatwia uregulowane i zgodne z przepisami przejście na właściwe osoby praw własności intelektualnej, czyli patentów, licencji, praw autorskich, know-how, znaków towarowych oraz innych certyfikatów o ekonomicznym charakterze. To one dają przecież prawne oparcie dla modernizowanej działalności gospodarczej. Do tego oczywiście przydadzą się dobrzy prawnicy, którzy przewidzą, gdzie popłyną pieniądze z myśli technicznej, i kto je umiejętnie wykorzysta, aby tort z małżeństwa biznesu i nauki był w miarę możliwości podzielony równo i sprawiedliwie.

Dla obu stron przecież pryncypialne znaczenie ma jak najszybsze i najpełniejsze wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych w gotowych produktach albo usługach zaoferowanych na rynku. Nie na darmo hasłem V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który rozpoczyna sie 26 paźdiernika w Zielonej Górze będzie hasło „Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy".

Wszyscy zainteresowani kooperacją ośrodków biznesowych i naukowych powinni zapoznać się z tekstem autorstwa Marka Oleksyna i Aleksandry Kuźnickiej – Cholewy „Własność intelektualna we wspólnych projektach biznesu i nauki".

Zapraszam do lektury także innych tekstów w najnowszym numerze „Prawa w Biznesie".