Świat daleki jest od końca tej pandemii. Co gorsza, jest prawdopodobne, że w nadchodzących dziesięcioleciach nowe epidemie będą zagrażać światowemu zdrowiu – z poważnymi konsekwencjami dla poziomu życia i aktywności gospodarczej.

Zapobieganie pandemiom jest globalnym dobrem publicznym, podobnie jak łagodzenie zmian klimatu: świat musi działać wspólnie, aby uniknąć w przyszłości katastrof takich jak Covid-19.