Guntram Wolff

Europo, obejmij przywództwo w walce z pandemią

Wydatki na zapobieganie pandemii i system szybkiego reagowania przynoszą zdecydowanie najlepszy zwrot spośród wszystkich inwestycji publicznych.

Europejski Zielony Ład to polityka zagraniczna

Koniec europejskiego uzależnienia od paliw kopalnych boleśnie dotknie wiele krajów eksportujących kopaliny do UE.

Europy nie stać na marnotrawienie zasobów

Bez dobrego zarządzania europejski mechanizm pożyczkowy może nie spełnićn swoich zadań.

ETS dla całej gospodarki

Unia Europejska potrzebuje śmiałej strategii klimatycznej – pisze dyrektor think tanku Bruegel.

G20 powinna się zająć Afryką

Rocznie z Afryki do Europy migruje pół miliona osób i mimo wzrostu liczby przepraw drogą morską jej strumień jest stabilny – wskazują eksperci think tanku Bruegel.

Guntram Wolff: Czerwone linie brytyjskiej premier

Czy Europa zmierza w stronę Brexitu w wersji hard? – pyta dyrektor think tanku Bruegel, którego zdaniem Londyn może zostać bez jakiegokolwiek porozumienia z UE.

Guntram Wolff: Strategia na wypadek Brexit

Dla Francji i Niemiec ich sojusz stanie się ważniejszy, jeśli Wielka Brytania opuści UE – pisze dyrektor think tanku Bruegel.

Podatek na uchodźców

Unijne działania związane z kryzysem imigracyjnym powinny być finansowane z nowego podatku od emisji CO2 i pożyczkami, np. obligacjami wyemitowanymi na potrzeby inwestycji związanych z ochroną granic.

Międzypokoleniowa przepaść

W kryzysie warunki życia i zatrudnienia młodych i starych w Unii Europejskiej wyraźnie się rozjechały – piszą eksperci Instytutu Bruegel.

Europa sama nie opóźni zmian klimatu

Mglista koordynacja europejskiego stanowiska w sprawie finansowania klimatycznego nie przekona biednych krajów, że Europa poważnie myśli o porozumieniu klimatycznym – piszą eksperci brukselskiego think tanku Bruegel.