Guntram Wolff

Guntram Wolff

Guntram Wolff: Jak przetrwać szok energetyczny

Dostosowanie do szoku energetycznego to priorytet dla Niemiec i Europy Środkowej. Nowa geografia dostaw gazu będzie w dużym stopniu kształtować niemiecką politykę zagraniczną.

Ukraina potrzebuje pomocy finansowej

Myślenie o jutrzejszej odbudowie Ukrainy jest ważne, ale myślenie o jej dzisiejszych potrzebach finansowych jest pilniejsze i wymaga szybkich propozycji ze strony MFW oraz międzynarodowej społeczności finansowej.

Cła na paliwa kopalne z Rosji

Unia Europejska byłaby w stanie zapewnić, że dochody z ceł ewentualnie nałożonych na ropę i gaz od Putina byłyby w większości pokrywane przez Rosję.

Europo, obejmij przywództwo w walce z pandemią

Wydatki na zapobieganie pandemii i system szybkiego reagowania przynoszą zdecydowanie najlepszy zwrot spośród wszystkich inwestycji publicznych.

Europejski Zielony Ład to polityka zagraniczna

Koniec europejskiego uzależnienia od paliw kopalnych boleśnie dotknie wiele krajów eksportujących kopaliny do UE.

Europy nie stać na marnotrawienie zasobów

Bez dobrego zarządzania europejski mechanizm pożyczkowy może nie spełnićn swoich zadań.

ETS dla całej gospodarki

Unia Europejska potrzebuje śmiałej strategii klimatycznej – pisze dyrektor think tanku Bruegel.

G20 powinna się zająć Afryką

Rocznie z Afryki do Europy migruje pół miliona osób i mimo wzrostu liczby przepraw drogą morską jej strumień jest stabilny – wskazują eksperci think tanku Bruegel.

Guntram Wolff: Czerwone linie brytyjskiej premier

Czy Europa zmierza w stronę Brexitu w wersji hard? – pyta dyrektor think tanku Bruegel, którego zdaniem Londyn może zostać bez jakiegokolwiek porozumienia z UE.

Guntram Wolff: Strategia na wypadek Brexit

Dla Francji i Niemiec ich sojusz stanie się ważniejszy, jeśli Wielka Brytania opuści UE – pisze dyrektor think tanku Bruegel.