Grzesik, szef "S" w Kompanii Węglowej, był jedynym kandydatem do objęcia stanowiska po Kolorzu. Poparło go 79 z 80 członków Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. W marcu tego roku Kolorz, który kierował górniczą "S" przez 7,5 roku został wybrany na szefa całej śląsko-dąbrowskiej "S" - najliczniejszego regionu związku, skupiającego ponad 100 tys. członków. Zastąpił Piotra Dudę, który został szefem całej "S".

Przez pewien czas Kolorz łączył obydwie funkcje, w maju zrezygnował z kierowania sekcją krajową górnictwa. Grzesik był od początku uważany za najpoważniejszego kandydata na następcę Kolorza. Gdy Kolorz był szefem górniczej "S", Grzesik go zastępował. 47-letni Jarosław Grzesik ma żonę i 21-letniego syna. Jego pasją są góry. Latem i jesienią po nich wędruje, a zimą jeździ na nartach. Jest także fanem muzyki rockowej i motocykli