Z drugiej strony, trudno wyobrazić sobie budowę gospodarki innowacyjnej bez wsparcia nauki, podnoszeniu kompetencji pracowników oraz kontaktu z kulturą, która pozwala szerzej spojrzeć na otaczający nas świat. Kolejną ważną cechą, której czasem zazdrościmy innym krajom wysokorozwiniętym jest integracja społeczeństwa.

To właśnie wydarzenia sportowe potrafią integrować całe rzesze Polaków kibicującym reprezentantom Polski na arenie międzynarodowej. Mało kto myśli o tym, że obecne sukcesy są wynikiem ciężkiej wieloletniej pracy sportowców oraz wysokich nakładów pieniężnych. Stąd tak ważne jest promowanie podmiotów, które potrafią spojrzeć długoterminowo i zainwestować w kulturę czy sport. Mało który podmiot zrobił tak wiele dla polskiego sportu i kultury co Totalizator Sportowy - jedna ze spółek Skarbu Państwa, która na tle innych, wyróżnia się dobrymi wynikami finansowymi. Nieoficjalnie mówi się, że państwowy Totalizator Sportowy, odnotuje rekordowe wyniki ze sprzedaży za 2016 rok. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście dofinansowywania ważnych społecznie celów. Wystarczy przyjrzeć się wartościom dopłat - do ceny każdego zakupionego zakładu gier liczbowych doliczana jest dopłata w wysokości 25% ceny zakładu.

W przypadku loterii pieniężnych dopłata ta wynosi 10% ceny losu. Kwoty wpłaconych dopłat trafiają docelowo na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (77% wpływów z dopłat), Funduszu Promocji Kultury (20% wpływów z dopłat) oraz Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (3% wpływów z dopłat). Dopłaty Totalizatora Sportowego pierwszy raz w historii przekroczą 1 mld zł. Pokazuje to skale zaangażowania Totalizatora Sportowego w rozwój infrastruktury sportowej i oraz wspieranie kultury.

Adam Ruciński prezes zarządu firmy doradczej BTFG