Blockchain dla akcjonariuszy

Na przełomie czerwca i lipca 2019 r. ma ruszyć przygotowywany przez KDW i IBM system eVoting. Umożliwia on zdalny udział i głosowanie na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek notowanych na giełdzie.

Aktualizacja: 25.02.2019 20:59 Publikacja: 25.02.2019 20:49

Blockchain dla akcjonariuszy

Foto: Adobe Stock

Choć od zaproponowania po raz pierwszy w 2008 r. innowacyjnego rozwiązania, jakim jest rozproszona baza danych typu blockchain upłynęło sporo czasu, to nadal wiele osób kojarzy łańcuch bloków przede wszystkim z kryptowalutami takimi jak bitcoin. Blockchain znajduje jednak wiele innych zastosowań, jedno z nich już w tym roku ma zamiar wykorzystać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) we współpracy z IBM.

Blockchain jest jedną z najświeższych ważnych innowacji w sektorze finansowym. Podobnie jak Uber przekształcił sektor prywatnego transportu, a Airbnb branżę turystyczną, tak blockchain może zrewolucjonizować branżę finansową.

Cyfrowy trend zmusza instytucje finansowe do ponownego przemyślenia ich działalności w odpowiedzi na nowe możliwości, takie jak rosnąca popularność łączności peer-2-peer. Rośnie nacisk na zmianę starych modeli biznesowych.

Korzystając z technologii blockchain można zwiększyć efektywność, uczciwość i przejrzystość wielu procesów, także takich jak walne zgromadzenia akcjonariuszy (WZA) spółek publicznych. To jedna z odpowiedzi na kryzys finansowy z 2008 r., który spowodował znaczne zmniejszenie publicznego zaufania do instytucji finansowych.

Obecnie inwestor, który chce mieć wpływ na decyzje spółki podejmowane na jej walnym zgromadzeniu, ma dwie opcje: uczestniczyć w WZA osobiście w albo zaangażować do tego pełnomocników. Naprzeciw wychodzi mu KDPW. Wraz z IBM przygotowuje system eVoting, umożliwiający zdalne uczestnictwo w WZA i zdalne głosowanie elektroniczne. System wykorzystuje technologię rozproszonego rejestru. Prototypowa platforma oparta jest na oprogramowaniu Hyperledger Fabric 1.0.

Od pierwszej prezentacji systemu upłynęło sporo czasu, a KDPW miał możliwość nieustannie pracować nad projektem, co doprowadziło do jego obecnej fazy końcowej. Planowane uruchomienie systemu to przełom czerwca i lipca 2019 r.

Rozwiązanie eVoting ma zwiększyć zaangażowania inwestorów w życie spółek publicznych, a także usprawnić przygotowania i obsługę głosowań na WZA, zapewniając transparentność całego procesu dla wszystkich użytkowników. Architektura sieci blockchain opartej na Hyperledger Fabric niweluje ryzyko manipulacji wynikami głosowania. Głosy są szyfrowane: zabezpieczone kryptograficznie, zatwierdzane przez wielu uczestników i przechowywane w nienaruszalnym rejestrze. Każdy uczestnik może w dowolnej chwili sprawdzić, czy żaden głos nie został zmodyfikowany lub usunięty.

Rozwiązanie tego typu może zwiększyć udział w głosowaniu i pomóc w budowie nowego oblicza rynków finansowych. Brokerom eVoting uruchomiony na platformie blockchain umożliwi integrację systemu z obsługą rachunków papierów wartościowych.

Zastosowanie technologii blockchain jest coraz bardziej powszechne, np. IBM we współpracy z Pacific International Lines przetestował ją w elektronicznych listach przewozowych podczas transportu 28 ton pomarańczy na Nowy Rok z Chin do Singapuru. Zmniejszyło to nakłady pracy i koszty wysyłki, a także czas oczekiwania na nią. Miną zapewne lata nim w pełni uda się wykorzystać blockchain w różnych innych dziedzinach biznesu, ale warto obserwować postępy tej technologii.

Filip Niedziela jest studentem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, członkiem Polish Entrepreneurship & Leadership Society.

Choć od zaproponowania po raz pierwszy w 2008 r. innowacyjnego rozwiązania, jakim jest rozproszona baza danych typu blockchain upłynęło sporo czasu, to nadal wiele osób kojarzy łańcuch bloków przede wszystkim z kryptowalutami takimi jak bitcoin. Blockchain znajduje jednak wiele innych zastosowań, jedno z nich już w tym roku ma zamiar wykorzystać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) we współpracy z IBM.

Blockchain jest jedną z najświeższych ważnych innowacji w sektorze finansowym. Podobnie jak Uber przekształcił sektor prywatnego transportu, a Airbnb branżę turystyczną, tak blockchain może zrewolucjonizować branżę finansową.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Opinie Ekonomiczne
Witold M. Orłowski: Gospodarka wciąż w strefie cienia
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Opinie Ekonomiczne
Piotr Skwirowski: Nie czarne, ale już ciemne chmury nad kredytobiorcami
Ekonomia
Marek Ratajczak: Czy trzeba umoralnić człowieka ekonomicznego
Opinie Ekonomiczne
Krzysztof Adam Kowalczyk: Klęska władz monetarnych
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Opinie Ekonomiczne
Andrzej Sławiński: Przepis na stagnację
Opinie Ekonomiczne
Piotr Skwirowski: Ludzie potrafią liczyć. Władza prosi się o kłopoty