Orzeczenie otwiera drogę do zawieszenia blokady Wikipedii w Turcji - internetowa encyklopedia jest niedostępna w tym kraju od 2017 roku, w związku z pojawianiem się w Wikipedii haseł, które oskarżają Turcję o związki z organizacjami terrorystycznymi.

Agencja Anatolia, turecka agencja informacyjna poinformowała, że orzeczenie w sprawie Wikipedii zapadło na posiedzeniu Sądu Konstytucyjnego obradującego w składzie 16-osobowym. 10 sędziów uznało blokowanie Wikipedii za naruszenie wolności słowa.

Sprawa trafiła do sądu w związku z protestem Fundacji Wikimedia, organizacji non profit, która zarządza Wikipedią.

"Sąd Konstytucyjny orzekł, że w przypadku naszej sprawy doszło do naruszenia prawa" - napisał na Twitterze Gurkaynak.

Wikipedia została zablokowana w Turcji w kwietniu 2017 roku na podstawie przepisów pozwalających na blokowanie dostępu do stron, które zawierają treści obsceniczne lub stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.