Jeżeli projekt się powiedzie, powstanie stal o niespotykanej dotąd wytrzymałości.

Żelazostopy są niezbędne do produkcji stali, dzięki nim osiąga ona pożądane właściwości. Im mniej jest w żelazostopach niepożądanych pierwiastków - np. węgla i gazów - tym lepsza jest jakość stali. Staje się ona bardziej wytrzymała i odporna na zużycie.

Marzeniem producentów i odbiorców są ultraczyste stopy, dzięki którym można produkować stal o najwyższych parametrach jakościowych, stosowaną w branżach korzystających z najnowszych technologii, w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym, chemicznym, energetycznym. Wymagania jakościowe dla tych stali są bardzo wysokie i ciągle rosną.

Stopy żelaza, krzemu i chromu wykorzystuje się do produkcji ultraniskowęglowego żelazochromu, niezbędnego do uzyskania wysokogatunkowej stali. Efektem prowadzonych na Śląsku prac ma być rafinowany, ultraczysty żelazokrzemochrom o kontrolowanej zawartości węgla, azotu, tlenu i wodoru. W ramach projektu będzie opracowana technologia jego produkcji, obejmująca proces topienia i rafinacji.

Próby technologiczne muszą być przeprowadzone w warunkach produkcyjnych, ponieważ testy laboratoryjne nie odzwierciedlają specyficznych warunków termicznych i reakcji fizykochemicznych zachodzących w piecach i kadziach rafinacyjnych.

—pap, Nauka w Polsce