Prywatny ośrodek, który ma udzielać pomocy osobom uzależnionym od serwisu Facebook, został stworzony przez grupę specjalistów ds. uzależnień i psychologów. To pierwszy tego typu ośrodek w Afryce i dopiero trzeci na świecie (dwa inne istnieją w Chinach i Korei Południowej). 

Dyrektorem kliniki, która udziela pomocy również ofiarom innych uzależnień, jest Raouf Boqafa. - Niedocenianie zniszczeń jakich dokonuje w psychice uzależnienie od Facebooka jest groźne - mówi porównując wpływ nadmiaru Facebooka na ludzką psychikę do tego, jaki wywierają na uzależnionych narkotyki.

W Algierii jest obecnie ok. 10 milionów użytkowników Facebooka. Co roku ich liczba zwiększa się o ok. 10 proc.

Boqafa nazywa Facebooka "niebieską magią" (nawiązanie do czarnej magii - red.), a w walce z nią używa specjalnej terapii przeznaczonej dla osób nadużywających mediów społecznościowych. Ostrzega również, że uzależnieni od Facebooka łatwo padają ofiarą ekstremistów islamskich używających mediów społecznościowych do rekrutowania nowych członków swoich organizacji.