Służebności przesyłu: Za grunty pod liniami elektrycznymi miało płacić nadleśnictwo

Przedsiębiorstwo przesyłowe, które zawarło z Lasami Państwowymi umowy umożliwiające wykonywanie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa do końca 2018 r., nie było podatnikiem podatku od nieruchomości.

Publikacja: 10.12.2019 08:32

Służebności przesyłu: Za grunty pod liniami elektrycznymi miało płacić nadleśnictwo

Foto: Adobe Stock

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości. Uznał, że w stanie prawnym do końca 2018 r. przedsiębiorstwa przesyłowe nie były podatnikiem podatku od nieruchomości w związku z zawarciem z Lasami Państwowymi umowy umożliwiającej wykonywanie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa znajdujących się pod zarządem Lasów Państwowych.

Uchwała ma charakter abstrakcyjny, czyli nie dotyczy sprawy konkretnego podatnika. A o jej podjęcie zawnioskował we wrześniu tego roku prezes NSA. We wniosku zauważył, że w orzecznictwie sądów administracyjnych występuje rozbieżność na tle stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do statusu podatnika w sprawach dotyczących opodatkowania gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe, na których usytuowane zostały napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Czytaj także: Prawo pierwokupu prywatnych nieruchomości: Lasy Państwowe nie chcą zabudowanych działek

Prezes NSA przypomniał, że w laPrawo pierwokupu prywatnych nieruchomości: Lasy Państwowe nie chcą zabudowanych działektach 2003–2005 grunty pod napowietrznymi liniami energetycznymi korzystały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Od 2006 r. podlegają zaś opodatkowaniu. W związku ze zrezygnowaniem przez ustawodawcę z preferencji zwolnienia we wzajemnych relacjach między nadleśnictwami a przedsiębiorstwami energetycznymi pojawiły się wątpliwości podatkowe. Miało to związek z funkcjonowaniem różnego rodzaju umów, m.in. służebności.

W orzecznictwie pojawiły się dwa przeciwstawne nurty. Według pierwszego za podatnika podatku od nieruchomości, w sytuacji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit.a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uznawane były nadleśnictwa. Zgodnie zaś z drugim zawarcie przez przedsiębiorstwo energetyczne umowy, nawet niekoniecznie ustanawiającej służebność przesyłu, ale przewidującej określone władztwo nad gruntem zarządzanym przez nadleśnictwo, pozwala uznać je za podatnika podatku od nieruchomości.

Poszerzony skład NSA nie potwierdził tego drugiego stanowiska. W jego ocenie w stanie prawnym do 31 grudnia 2018 r. przedsiębiorstwo przesyłowe, które zawarło z Lasami Państwowymi umowy umożliwiające wykonywanie służebności przesyłu, nie było podatnikiem podatku od nieruchomości. Jak tłumaczył sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, istotna dla sprawy okazała się wykładnia nie tylko spornego art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ale także ust. 2 tego przepisu.

NSA odniósł się szczegółowo do statusu Lasów Państwowych, pojęć: posiadania oraz posiadacza służebności. I ostatecznie uznał, że w świetle obowiązujących do końca 2018 r. przepisów przedsiębiorstw przesyłowych nie można było uznać za podatników.

Należy przypomnieć, że sporny problem dostrzegł sam ustawodawca i od 1 stycznia 2019 r. zmienił przepisy, wprowadzając specjalne zwolnienie podatkowe.

Sygnatura akt II FPS 3/19

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości. Uznał, że w stanie prawnym do końca 2018 r. przedsiębiorstwa przesyłowe nie były podatnikiem podatku od nieruchomości w związku z zawarciem z Lasami Państwowymi umowy umożliwiającej wykonywanie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa znajdujących się pod zarządem Lasów Państwowych.

Uchwała ma charakter abstrakcyjny, czyli nie dotyczy sprawy konkretnego podatnika. A o jej podjęcie zawnioskował we wrześniu tego roku prezes NSA. We wniosku zauważył, że w orzecznictwie sądów administracyjnych występuje rozbieżność na tle stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do statusu podatnika w sprawach dotyczących opodatkowania gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe, na których usytuowane zostały napowietrzne linie elektroenergetyczne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości