Piątkowy tekst „Mieszkaniowa klapa plus", w którym ujawniliśmy, że na potrzeby najważniejszych osób w państwie powstał raport grupy ekspertów krytykujący funkcjonowanie jednego ze sztandarowych rządowych programów, odbił się szerokim echem.

O płynących z opracowania wnioskach mówili w mediach zarówno przedstawiciele rządu, jak i rynkowi eksperci.

Odniosło się do niego również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które dziś odpowiada za przygotowania instrumentarium legislacyjnego, by Mieszkanie+ mogło ruszyć z impetem (dziś mamy jedynie niecałe 500 mieszkań zbudowanych z programu). W wydanym oświadczeniu resort podkreśla, że rząd prowadzi aktywną politykę mieszkaniową, a w najbliższym czasie zakończą się prace parlamentarne nad ustawą o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN), które będą oferować mieszkania na wynajem.

„W połączeniu z dopłatami do najmu stworzy to po raz pierwszy w historii realną szansę na dostępne cenowo mieszkania na wynajem. W przygotowaniu jest nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. To umożliwi zwiększenie puli gruntów Skarbu Państwa pod budownictwo mieszkaniowe. To jeden z czynników obniżających koszty budowy i cenę mieszkania dla nabywcy/najemcy" – zaznaczył resort.

Przypomnijmy: w raporcie, o którym pisaliśmy, wskazano właśnie, że aby Mieszkanie+ mogło być sprawnie realizowane, konieczne jest uchwalenie powyższych przepisów „nie później niż do końca 2018 roku" .

Co więcej, w dokumencie została zawarta również mapa celów, które mają prowadzić do realizacji założenia głównego – a więc zaspokojenia w jak największym stopniu potrzeb mieszkaniowych Polaków.

I tak, zdaniem ekspertów, należy m.in. zwiększyć zasób lokali czynszowych dostępny dla osób i rodzin o niskich i średnich dochodach oraz osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowy (m.in. starszych, wchodzących na rynek pracy czy niepełnych rodzin). W jaki sposób? Poprzez Społeczną Agencję Najmu. „Koncepcja zakłada włączenie do społecznego zasobu lokali z rynku prywatnego oraz uruchomienie innych niewykorzystanych zasobów lokalowych. W ten sposób dodatkowo wsparty zostałby cel główny Mieszkania+" – zaznaczono w opracowaniu.

Czytaj też:

Mieszkaniowa klapa plus - rządowy program nie działa

Mieszkanie+ legło w gruzach

Mieszkanie+: mało budująca propaganda

Mieszkanie+. Co proponują doradcy rządowi