Nieruchomości to popularny sposób lokowania kapitału. Polacy kupują nie tylko mieszkania, grunty, ale też pokoje hotelowe czy apartamenty wakacyjne. Przed tymi ostatnimi formami inwestowania ostrzegają jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Urzędy zalecają rozwagę i pogłębione analizy. Usystematyzować praktyki na rynku aparhoteli i condohoteli chce też PZFD. Pracują państwo nad wypracowaniem standardów dotyczących relacji deweloper–konsument. Skąd taka decyzja? Przeważająca część państwa członków to przecież deweloperzy mieszkaniowi.

W Związku zrzeszamy również deweloperów komercyjnych – takich, którzy realizują inwestycję typu condo- czy aparthotelowe. Ponadto – jak dowodzą ostatnie raporty – wielu deweloperów mieszkaniowych zaczęło budować tego typu inwestycje. W wielu przekazach inwestycja w condo- czy aparthotel jest także pokazywana jako bardziej atrakcyjna alternatywa dla kupna mieszkania na wynajem. W przygotowywanym poradniku zamieścimy rady dla konsumentów, by łatwiej było im odnaleźć się w gąszczu ofert dostępnych na rynku.

Czy to właśnie zainteresowanie deweloperów mieszkaniowych rynkiem hotelowym doprowadziło do powstania pewnych nieakceptowalnych praktyk, które chcą państwo – przy pomocy standardów – wyeliminować?

Podejmując tę decyzję, nie przyglądaliśmy się poszczególnym deweloperom, tylko całej branży. Analizując ofertę dotyczącą aparthoteli, dostrzegliśmy potencjalne ryzyka dla klientów. Zanim więc dojdzie do realizacji jakichkolwiek ryzyk, woleliśmy postawić na jednolite, rzetelne i uczciwe ich przedstawienie. Jako branża deweloperska chcemy przedstawić standardy co do tego, jak powinien być informowany klient. Chcemy, by wiedział, na co należy zwracać uwagę, decydując się na taką formę lokowania kapitału.

Jakie główne ryzyka dostrzegli państwo, analizując rynek?

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że zakup lokalu w aparthotelu czy condohotelu nie jest typową formą nabycia nieruchomości mieszkaniowej. Nie ma tutaj zastosowania specustawa mieszkaniowa, co ma jednak swoje uzasadnienie. Klient, decydując się na taką formę inwestycji, nie zaspokaja swoich potrzeb mieszkaniowych. Istotna jest dla niego stopa zwrotu. A każda inwestycja związana jest z podejmowaniem jakiegoś ryzyka. Dlatego też trzeba się bacznie przyglądać stopom zwrotu, które przedstawiają deweloperzy czy operatorzy w swoich ofertach.

Sposób finansowania nieruchomości wakacyjnych jest różny. Czasem buduje się tylko ze środków konsumentów. Czy wtedy nie jest jednak zasadne, by zastosowanie miała ustawa deweloperska?

Stosowanie całej ustawy deweloperskiej do produktów inwestycyjnych nie ma uzasadnienia. Nie wykluczamy jednak możliwości stosowania rachunków powierniczych. Banki już oferują podobne produkty. Zresztą również przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej w 2012 roku stosowano instrumenty służące zabezpieczeniu wpłat nabywców.

Czy ustawodawca powinien zaingerować w ten segment rynku?

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Bardzo dobrze, że urzędy w komunikatach poinformowały o zauważonych ryzykach. My też je widzimy. Jednak branża coraz bardziej się profesjonalizuje. Ta tendencja będzie się pogłębiać. Uważam więc, że ewentualne zmiany legislacyjne powinny zależeć od dalszego biegu wypadków. Rynek jest bardzo dynamiczny.