Deweloper magazynów i uzupełniająco parków handlowych w I połowie 2020 r. miał blisko 8 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej – wtedy jednak portfel nieruchomości był większy, w II połowie 2019 r. grupa sprzedała centrum logistyczne Sosnowiec I. Zysk operacyjny Biura Inwestycji Kapitałowych wyniósł 11,3 mln zł, co oznacza 183-proc. wzrost rok do roku. Czysty zarobek przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął niemal 4 mln zł, cztery razy tyle, co rok wcześniej.

Lepszy wynik to przede wszystkim zasługa I kwartału. W II kwartale przychody skurczyły się o prawie 14 proc., do 4,3 mln zł. Do tego doszła strata z wyceny portfela nieruchomości zmniejszająca zysk osiągnięty z tego tytułu po I kwartale o prawie 4 mln zł, do 9,2 mln zł. Powodem przeceny były różnice kursowe. W efekcie w II kwartale grupa miała 2,4 mln zł straty operacyjnej i 2 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.

Jednocześnie w wyniku deprecjacji złotego względem euro naruszone zostały niektóre warunki kredytów zaciągniętych na budowę magazynów, zarząd ocenia jednak, że nie ma ryzyka wypowiedzenia umów przez banki. Problem nie objął jedynej nieruchomości handlowej w portfelu BIK (park handlowy Bielsko- Biała).

- Naszym zdaniem sytuacja w branży pozostaje stabilna – ocenił Mirosław Koszany, prezes BIK. - Żadna z umów najmu nie została rozwiązana z powodów związanych z pandemią. Podjęliśmy indywidualne negocjacje z niektórymi najemcami dotyczące przesunięcia lub tymczasowego obniżenia płatności z tytułu wynajmu powierzchni magazynowo- handlowych. Wynikające z tego zmniejszenie przychodów nie przekroczyło jednak 400 tys. zł. Sytuacja nie wpłynęła również na wycenę nieruchomości komercyjnych - z uwagi na przedłużenie umów z najemcami korzystającymi z tymczasowych zwolnień w płatnościach czynszu – podkreślił.

W I półroczu deweloper zakończył budowę I etapu centrum logistycznego Wrocław I. - Uzależniamy rozpoczynanie kolejnych przedsięwzięć magazynowych od podpisania wstępnych umów najmu przynajmniej na część planowanych powierzchni. Mamy możliwość rozbudowy naszych centrów logistycznych we Wrocławiu i Sosnowcu. W przygotowaniu mamy również projekt pod Krakowem oraz kolejny w okolicach Wrocławia – podkreślił Koszany.

Centrum logistyczne Kraków II o wartości księgowej 27 mln zł przeznaczone jest do sprzedaży.