Komisja Nadzoru Finansowego wciągnęła na Listę Alertów Equal Real Estate. Ma to związek z przystąpieniem przewodniczącego KNF do postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ w sprawie podejrzenia naruszenia art. 171 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).

Equal Real Estate to spółka należąca do Gent Holdingu. Buduje prywatny akademik w Krakowie (w planach jest cała sieć pod marką LIV), generalnym wykonawcą jest giełdowy Erbud. Finansowanie oparte jest m.in. o emisje obligacji i pożyczki. W grudniu ub.r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie możliwych nieprawidłowości w grupie Gent Holdingu, z czym inwestor się nie zgodził.

We wrześniu br. UOKiK wszczął postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez firmy budujące nieruchomości inwestycyjne, w tym Equal Real Estate i Gent Holding.