Na szybkie inwestycje bez pozwolenia budowlanego, nawet niezgodne z planem zagospodarowania, zezwala ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19 i innych chorób zakaźnych. Jeden z zapisów mówi, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, nie stosuje m.in. prawa budowlanego czy ustawy o planowaniu. Tym nieprecyzyjnym zapisem ustawodawca otworzył furtkę tym, którzy chcą prowadzić inwestycje z pominięciem wymaganych wcześniej procedur.

Przywołany artykuł ustawy obowiązywał do 5 września. Znalazła się pokaźna grupa deweloperów i inwestorów, którzy pod hasłem walki z pandemią prowadzą najróżniejsze inwestycje.

Radni z Krakowa udostępniają zestawienie inwestycji zgłoszonych w oparciu o ustawę antycovidową. Lista jest długa.

Jeden z inwestorów zgłosił „rozbiórkę wolnostojącego parterowego obiektu budowlanego o funkcji handlowej przy ul. Majora i budowę wolnostojącego parterowego obiektu dostosowanego do bezkontaktowej sprzedaży pieczywa i innych produktów żywnościowych w warunkach zapewniających zwiększony stopień higieny, sterylności".

Inny chce nadbudować i przebudować kamienicę przy ul. Pawiej „wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na funkcję mieszkalną". Kolejny chce remontować mieszkanie i przebudować strych przy ul. Reformackiej, by stworzyć miejsca na kwarantannę.

Wśród inwestycji znalazła się też budowa wolnostojących garaży blaszanych, magazynu, a nawet „przeszklenie zadaszenia nad wiatą śmietnikową usytuowaną od strony podwórka, przy ul. Felicjanek". Jak czytamy w zgłoszeniu, „zamierzeniem jest pozyskanie wyizolowanej przestrzeni w mieszkaniu (...) w części od podwórka, na przylegającej do mieszkania wiacie śmietnikowej, celem stworzenia miejsca do pracy zdalnej".

Kolejny inwestor zgłosił zamiar „wykonania prac polegających na adaptacji części dachu płaskiego na cele palarni, aby zminimalizować kontakt przebywających w budynku z osobami z zewnątrz (przed budynkiem). Wiąże się to z nadbudową klatki schodowej wraz z szybem windowym, wydzieleniem i zabezpieczeniem dachu poprzez balustradę przy ul. Kalwaryjskiej".

Izolatorium dla medyków przy Rynku Kleparskim chce budować kolejny inwestor. Ktoś jeszcze planuje rozebrać pergolę, naprawić pion wodno-kanalizacyjny czy dobudować balkon. Wielu chce budować mieszkania „do pracy zdalnej". 12 budynków jednorodzinnych przy ul. Kolnej miałoby służyć kwarantannie. 

Antycovidowe osiedle miałoby też powstać przy ul. Głogowiec.