Jak donosi "Super Express", władze dyscyplinują abonentów, wysyłając do naszych domów kontrolerów z Poczty Polskiej, którzy sprawdzają, czy posiadamy w domu sprzęt rtv. 

Zanim wpuścimy kontrolera do mieszkania, musi on pokazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, a także dowód osobisty, jeśli tego zażądamy. Osoba kontrolowana powinna natomiast okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Jeżeli kontroler stwierdzi, że w mieszkaniu znajduje się niezarejestrowany odbiornik, na jego właściciela nałożona zostanie kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej, czyli 681 zł  za niezarejestrowany telewizor i  210 zł w przypadku niezarejestrowanego radia. Według "SE" w Polsce ukaranych zostało już 9,5 tysiąca osób niepłacących abonamentu.

Czytaj też: Abonament RTV 2020 - znamy stawki i zniżki

Nie musimy jednak wpuszczać kontrolera do mieszkania, nawet jeśli ten się wylegitymuje i przedstawi cel wizyty. Art. 50 Konstytucji RP zapewnia obywatelom nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Jeśli zatem nie wpuścimy kontrolera lub sprzeciwimy się przeszukiwaniu mieszkania, pracownik Poczty Polskiej sporządzi jedynie odpowiedni protokół i sobie pójdzie. Oczywiście może pojawić się w innym terminie.

Kto nie musi obawiać się sankcji za niezarejestrowany odbiornik? Przepisy przewidują, że zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu RTV są m.in.:

- wszystkie osoby, które ukończyły 75. rok życia,

- osoby, które ukończyły 60 lat i posiadają prawo do emerytury o wielkości nie przekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

- inwalidzi z I grupy inwalidzkiej,

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- osoby, u których orzeczono o całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

- osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- zarejestrowani bezrobotni,

- inwalidzi wojenni i wojskowi kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Czytaj też: Kto płaci abonament za telewizor w domku kempingowym

Aby zostać zwolnionym z płacenia abonamentu RTV trzeba uzyskać specjalne zaświadczenie. Te można dostać na podstawie przedstawienia na poczcie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia z abonamentu. Na pocztę nie muszą stawić się osoby, które ukończyły 75 lat.

Osoby zwolnione z abonamentu RTV muszą przedstawić dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia, dowód osobisty oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia.

Czytaj też:  Za radio w firmowym, leasingowanym aucie trzeba płacić

Poczta Polska publikuje na swojej stronie cennik opłat za abonament RTV na 2020 rok.  Miesięczny abonament za  telewizor i radio to 22,70 zł. Za samo radio płacimy 7 zł na miesiąc. Jeżeli jednak abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, za 12 miesięcy zapłaci w sumie 272,40 zł za radio i telewizję, a 84 zł za radio. Ale przewidziane są też zniżki dla abonentów, którzy uiszczą opłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Abonament RTV za dwa miesiące - 44,05 zł (za samo radio - 13,60 zł), za trzy miesiące - 65,35 zł (za samo radio - 20,15 zł), za sześć miesięcy - 129,40 zł (za samo radio - 39,99 zł), za rok - 245,15 zł (za samo radio - 75,60 zł)

Warto wiedzieć, że nie musimy płacić abonamentu za odtwarzacze audio i wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także za telewizor nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych. Charakteru odbiornika rtv nie mają również urządzenia takie jak komputery, telefony komórkowe, laptopy, smartfony, tablety itp., bo choć  można na nich słuchać radia i oglądać telewizję,  ich głównym przeznaczeniem nie jest odbiór programów radiowych i telewizyjnych.