W ramach pilotażowego projektu REDD będzie dostarczać GUS dane analityczne pozwalające prowadzić eksperymentalne badania statystyczne, których celem jest monitorowanie zmian na rynku nieruchomości biurowym w Polsce.

 - Analizujemy 2 tys. budynków w 26 miastach, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Agregowanie danych w chmurze umożliwia szybkie i równoczesne procesowanie dowolnej liczby informacji, jak również prowadzenie nielimitowanych operacji na danych – tłumaczą eksperci REDD. - Korzystając z zaawansowanych technologicznie narzędzi, udostępniamy informacje o warunkach najmu, aktualnej ofercie powierzchni komercyjnych do wynajęcia, wysokości czynszów. Mówimy też o trendach i prognozach.

Tomasz Ogrodzki, dyrektor generalny REDD tak komentuje porozumienie z GUS: - Misją statystyki publicznej jest gromadzenie i udostępnianie danych, które stanowią źródło wiedzy w skali makro oraz drogowskaz dla administracji rządowej, przedsiębiorców czy firm inwestujących w Polsce. Dane GUS służą ocenie sytuacji gospodarczej na tle danych historycznych. W bazach danych gromadzone są różne informacji m. in. o demografii, finansach, cenach i handlu, edukacji czy nieruchomościach mieszkaniowych. W tym obrazie brakowało wiedzy o sektorze nieruchomości komercyjnych, w tym biurowych. Wynika to z tego, że w przeciwieństwie do rynku mieszkaniowego, nieruchomości biurowe (czy szerzej komercyjne) są stosunkowo nową gałęzią gospodarki, która prężnie rozwija się od 10-15 lat. Z danych REDD wynika, że ponad 80 proc. budynków biurowych powstało w ostatnich 20 latach.

- Sektor nieruchomości komercyjnych nie jest już jednak niszą. Warto tu przytoczyć, że wartość transakcji na tym rynku w 2019 r. to ok. 33,4 mld zł (7,8 mld euro - EY, 2020), podczas gdy łączna wartość sprzedaży na pierwotnym rynku mieszkaniowym to 26,1 mld zł (GUS, 2020) – podaje Tomasz Ogrodzki. - Nawiązując współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym tworzymy historyczną możliwość holistycznego spojrzenia na cały rynek nieruchomości, zarówno dla administracji jak i uczestników rynku, w tym firm zagranicznych inwestujących w Polsce.

– Jednym z priorytetowych działań Głównego Urzędu Statystycznego jest rozpoznawanie nowoczesnych, niepublicznych systemów informacyjnych, które mogą stanowić źródło danych dla badań realizowanych w ramach polskiej statystyki publicznej – komentuje cytowany w komunikacie REDD Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. - Dlatego też GUS na coraz szerszą skalę pozyskuje informacje pochodzące z pozastatystycznych baz danych, analizując je pod kątem możliwości ich wykorzystania w badaniach statystycznych Współpraca z REDD to kolejny krok w budowie statystyki opartej na nowoczesnych rozwiązaniach. Pozyskane zbiory danych pozwolą statystyce publicznej po raz pierwszy na podjęcie działań rozwojowych, których celem będzie opracowanie eksperymentalnych wskaźników umożliwiających prowadzenie przekrojowych i dogłębnych analiz rynku najmu komercyjnych nieruchomości biurowych. W zależności od rezultatów tych prac zbiory danych pochodzące z platformy REDD mogą stać się oficjalnym źródłem danych dla informacji wynikowych opracowywanych przez statystykę publiczną w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych.

Główny Urząd Statystyczny już od lat pozyskuje dane pochodzące z pozastatystycznych źródeł danych dzięki współpracy z jednostkami administracji publicznej, a także od prywatnych gestorów danych. Należą do nich między innymi ministerstwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisja Nadzoru Finansowego, podmioty prowadzące rejestry urzędowe, czy też przedsiębiorstwa świadczące usługi komunalne.

- Dane dotyczące najmu nieruchomości biurowych to nowy rozdział statystyki publicznej GUS gromadzi dane, a na ich podstawie opracowuje informacje wynikowe dotyczące różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego kraju, w tym w szczególności udostępnia opracowania dotyczące m.in. stanu i ochrony środowiska, społeczeństwa oraz różnych aspektów życia ludności, a także funkcjonowania poszczególnych obszarów gospodarki narodowej, w tym także rynku nieruchomości - podkreślają analitycy REDD.

Obecnie głównym źródłem informacji prezentowanych przez statystykę publiczną na temat tego rynku w Polsce są dane pozyskiwane z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości.

- To niezwykle istotna współpraca dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i szeroko rozumianego sektora finansowego. Dostarczane przez nas dane wypełniają lukę informacyjną dotyczącą sektora gospodarki, który w ciągu ostatnich 30 lat ukształtował się na jedną z ważniejszych gałęzi polskiej rzeczywistości ekonomicznej – komentuje mówi Piotr Smagała, współzałożyciel i dyrektor zarządzający REDD. - Jesteśmy dumni, że możemy mieć swój udział w tym przełomowym wydarzeniu dla statystyki publicznej w Polsce. Każdego miesiąca w naszej bazie aktualizujemy ponad milion informacji dotyczących rynku nieruchomości, które przechowywane są w nowoczesnych i bezpiecznych centrach danych. Daje to olbrzymie możliwości dla analityków, a podmiotom korzystającym z raportów i opracowań GUS otwiera drogę do poszerzenia wiedzy o wpływie nieruchomości na rozwój polskiej gospodarki.