– W czasach perturbacji warto na branżę spojrzeć z wielu perspektyw. Naszym celem jest współpraca z szerokim gronem podmiotów w budowaniu długofalowych strategii – mówił w lutym w wywiadzie dla „Nieruchomości" nowy szef JLL Poland Mateusz Bonca.

Umowę o współpracy przy opracowaniu strategii doradcza firma zawarła właśnie z Robygiem, deweloperem z czołówki rankingu sprzedaży mieszkań w Polsce. Strategia ma dotyczyć przede wszystkim ESG (Environmetal, Social, Governance), czyli środowisko, zaangażowanie społeczne i ład korporacyjny. To, poza finansami, ważne aspekty brane pod uwagę przez inwestorów przy ocenie przedsiębiorstw. Jak istotne i przekładalne na pieniądze to kwestie, pokazują np. bijące rekordy zainteresowania funduszy zielone obligacje.

– Zrównoważony rozwój – a wraz z nim ESG – jest coraz bardziej istotnym elementem działania firm na świecie. Biznes nie może się skupiać jedynie na zyskach, ale też na bezpieczeństwie, dbałości o otaczających nas ludzi oraz ochronie zasobów naturalnych – podkreślił Eyal Keltsh, wiceprezes Grupy Robyg.

– Nie patrzymy na naszą działalność tylko przez pryzmat budowania jak najlepszych, nowoczesnych i bezpiecznych budynków. Naszą misją jest tworzenie przyjaznego, zintegrowanego ze społecznością otoczenia, przyjaznych dla środowiska rozwiązań, wsparcie lokalnych społeczności. Budownictwo to część procesu powstawania nowego społeczeństwa, na który składa się wznoszenie budynków, tworzenie infrastruktury, kształtowanie zieleni oraz przestrzeni do rekreacji, integracji i relaksu. Dzięki takiemu podejściu, uwzględniając potrzeby różnych grup społecznych, dajemy początek nie tylko nowym osiedlom, ale i wspólnotom ludzi będących dla siebie kimś więcej niż sąsiadami – dodał.

– To innowacyjny na polskim rynku projekt, zgodny z naszą globalną strategią wspierania wizji zrównoważonego rozwoju na rynku nieruchomości – zaznaczył prezes Mateusz Bonca. – Jestem przekonany, że doświadczenia zebrane podczas współpracy z Robygiem będą stanowiły przykład dla innych organizacji w Polsce i regionie Europy, jeśli chodzi o opracowywanie wszechstronnych programów ESG, które stają się kluczowe w długofalowych strategiach wielu inwestorów – wskazał.

W ramach działań ESG Robyg dotychczas m.in. stworzył 52 ha terenów zielonych, położył 600 km światłowodów, zainstalował 2 tys. mkw. paneli fotowoltaicznych, zbudował 3 ha zielonych dachów i wyposażył 12 tys. mieszkań w system Smart House.

Elementem polityki jest również realizacja i nieodpłatne przekazywanie samorządom projektów infrastruktury publicznej, np. dróg. Robyg w Poznaniu zainwestuje 20 mln zł na terenie Ostrowa Tumskiego i w bezpośrednim otoczeniu wyspy – to największa inwestycja infrastrukturalna prywatnego inwestora w tym mieście. To również 250 tys. zł wsparcia dla polskiej służby zdrowia i potrzebujących podczas pandemii.