W I kwartale br. należący do giełdowego Dekpolu deweloper sprzedał (z umowami rezerwacyjnymi) 79 mieszkań, prawie trzy razy tyle, co rok wcześniej. Na koniec marca w ofercie było 289 lokali, a w II kwartale spółka planuje wprowadzić do sprzedaży 461 jednostek, w tym 132 w rekreacyjnych projektach premium na wyspie Sobieszewskiej. Cel na cały 2021 r. to znalezienie nabywców na 350 mieszkań wobec 148 w ubiegłym roku i 382 dwa lata wcześniej.

W marcu Dekpol Deweloper zawarł umowę z inwestorem z rynku PRS na wybudowanie bloku we Wrocławiu (spółka nie wlicza tego do bieżącej sprzedaży). Niewykluczone są kolejne tego typu transakcje.

Dekpol Deweloper przekazał w I kwartale 148 lokali wobec 178 rok wcześniej. Plan na cały rok to przekazanie 300 mieszkań. Dodając rozpoznawanie zaawansowania budowy dla inwestora PRS, przychody dewelopera powinny sięgnąć 210 mln zł.

- Zainteresowanie rynkiem mieszkaniowym utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i koncentrujemy się na tym, by jak najlepiej wykorzystać tę sytuację do dalszego rozwoju. Nasze portfolio jest bardzo dobrze zdywersyfikowane i znajduje uznanie szerokiego grona klientów – zarówno zainteresowanych nabyciem lokalu na własne potrzeby mieszkalne, jak również w celu ochrony kapitału czy też inwestycyjnym. Pewnym wyzwaniem nadal pozostają kwestie administracyjne, w szczególności uzyskiwanie pozwoleń na budowę, ale widzimy pewien postęp w stosunku do roku biegłego – skomentował Sebastian Barandziak, prezes Dekpolu Deweloper.