Premier Mateusz Morawiecki wydał zarządzenie o powołaniu międzyresortowego zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości. Do gremium, które ma przygotować dla rządu założenia przepisów oraz ocenę skutków regulacji, wejdą m.in. przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za budownictwo, gospodarkę (obecnie to ministerstwo rozwoju) i finanse, a także UOKiK i KNF, a ponadto NBP, BGK, GPW i PFR. Zespół będzie mógł korzystać ze wsparcia instytucji, organizacji, specjalistów i ekspertów.

Kilka dni temu Stowarzyszenie REIT Polska i Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych przesłały do resortu rozwoju wstępne założenia do ustawy regulującej działalność REIT-ów w Polsce. „Stworzony przez nasze organizacje materiał obejmuje tematyczną listę zagadnień, które powinny być uregulowane w projektowanej ustawie. W dalszej części dokumentu szczegółowo omówione zostały podstawowe założenia dotyczące funkcjonowania podmiotów typu REIT, w tym także kierunkowe uwagi związane z opodatkowaniem tego rodzaju podmiotów. Przygotowany materiał jest rozwinięciem najważniejszych zagadnień wymagających regulacji, w tym między innymi: definicja podmiotów typu REIT, kryteria REIT-ów (wymogi funkcjonowania podmiotów typu REIT oraz otoczenie biznesowe), aspekty podatkowe REIT-ów (w tym szczególne przywileje podatkowe, kwestie dotyczące wypłaty dywidendy) oraz polityka inwestycyjna” – czytamy w komunikacie Stowarzyszenia REIT Polska.

REIT-y (Real Estate Investment Trusts) to spółki, których sensem istnienia jest wypłacanie udziałowcom zysków z zarządzania różnego rodzaju nieruchomościami. W Polsce przepisy rodzą się od 2016 r. Pod koniec zeszłego roku ujawniliśmy, że REIT-y po cichu powróciły na radary decydentów, a w lutym rozmawialiśmy o temacie z ekspertami w ramach jednego z paneli Spotkania Liderów Branży Nieruchomości.