Według Komisji Weryfikacyjnej decyzja prezydenta Warszawy, Mirosława Kochalskiego z 24 kwietnia 2006 roku, która została skierowana do osoby zmarłej rażąco naruszała prawo.

Dodatkowo, decyzja z 27 czerwca 2008 roku, decyzja Hanny Gronkiewicz – Waltz zmieniła decyzję z 24 kwietnia tego samego roku bez uzyskania zgody wszystkich stron postępowania na jej zmianę. Nie zbadano również czy za zmiana stoi interes społeczny lub interes strony. Na podstawie tych faktów, Komisja stwierdziła, że decyzja także została wydana z naruszeniem prawa.

Czytaj też:

Urzędnicy boją się reprywatyzacji, zwrotów nieruchomości w Warszawie praktycznie już nie ma

Podważona też została decyzja dotycząca odszkodowania za nieruchomość między ulicą Wandy i Paryską (w Warszawie). Jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze 9 lutego 2012 roku stwierdziło nieważność decyzji odmawiającej przyznanie odszkodowania. W 2014 roku, ustanowiono użytkowanie wieczyste na nieruchomości, za którą wcześniej wypłacono odszkodowanie.

Co najważniejsze, Komisja przyznała odszkodowania i zadośćuczynienia pokrzywdzonym reprywatyzacją nieruchomości z ulic Widoku oraz Schroegera – poszkodowanym przyznano świadczenia na łączną kwotę 46 828, 35 złotych.

Łączna suma dotychczas przyznanych przez KW odszkodowań i zadośćuczynień wynosi 10 543 860,21 złotych, czego wypłacono już ponad 9 milionów.