• Stawki utrzymują się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego. Tylko niektórzy pośrednicy obserwują niewielki sezonowy wzrost cen wywoławczych. Chociaż na przykład w Łodzi czy we Wrocławiu nie wykluczają kilkuprocentowej podwyżki, a w Trójmieście obniżki o w podobnej skali.

• Wraz z poprawą pogody zwiększyło się zainteresowanie kupujących. Więcej osób niż zimą ogląda działki. Częściej dochodzi do transakcji.

• Podaż terenów pod budownictwo jest duża.

Jak czytać barometr?

Agencje pośrednictwa (Akces-polska, Lexpol, Ober-Haus, Północ i WGN) z pięciu miast podają ceny metra kwadratowego uzbrojonej działki w dzielnicy domów jednorodzinnych, obowiązujące obecnie oraz prognozowane dla tych samych terenów za rok. Wyliczoną aktualną średnią cenę porównujemy z przeciętną przed rokiem i przewidywaną za rok, uzyskując rzeczywiste i prognozowane zmiany wyrażone w procentach.

Patrz: Ile za tereny budowlane