– Chcemy stworzyć zintegrowany system informacji o nieruchomościach (dalej: zsin). Obliguje nas do tego znowelizowane rok temu prawo geodezyjne i kartograficzne – wyjaśnił Witold Radzio, doradca głównego geodety kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii pracuje nad rozporządzeniem w tej sprawie.

Chodzi o zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i administracji publicznej pełnej, aktualnej i wiarygodnej informacji o nieruchomościach oraz sprawnego przepływu danych między ewidencją gruntów i budynków a systemem ksiąg wieczystych. Obecnie zdarza się, że informacje dotyczące tych samych nieruchomości zawarte w różnych rejestrach publicznych są ze sobą sprzeczne. Ma się to zmienić.

Będzie repozytorium

– Zsin będzie się opierał na centralnym repozytorium. Trwają prace nad jego stworzeniem – wyjaśnił Witold Radzio. – Będzie je prowadzić główny geodeta kraju.

W centralnym repozytorium będą przechowywane kopie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez 378 ośrodków działające przy starostwach. Zakłada się, że system ten zostanie wdrożony do końca 2013 r. Będą z niego korzystać głównie urzędy i instytucje, dla których szczegółowe lub zagregowane informacje o nieruchomościach są niezbędne w bieżącej działalności, takie jak ARiMR, GUS, Ministerstwo Środowiska. Centralne repozytorium będzie także narzędziem dla organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego do monitoringu jakości danych ewidencji gruntów i budynków.

Przepływ informacji

Zsin zapewni przepływ dokumentów elektronicznych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a systemami ksiąg wieczystych i ewidencji podatkowej nieruchomości. To sposób na szybką i prostą aktualizację obu rejestrów publicznych. Przykładowo, kiedy zmieni się właściciel nieruchomości i zostanie to uwidocznione w księdze wieczystej, wydział wieczystoksięgowy sądu rejonowego przekaże informację online do starostwa. Dziś te informacje przekazywane są jako dokumenty papierowe.

– To bardzo dobra propozycja – ocenia Robert Dor, notariusz. – Niestety, często są rozbieżności w opisie nieruchomości w ewidencji i księdze wieczystej.

Za pośrednictwem zsin nastąpi także integracja ewidencji gruntów i budynków z rejestrami, m.in. PESEL, REGON. Poza tym każdy będzie mógł przeglądać online dane zawarte w repozytorium z chwilą uruchomienia odpowiednich usług sieciowych.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Ponad rok temu weszła w życie ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (DzU nr 76, poz. 489). Dzięki temu ma się rozwijać w Polsce geoportal. Na razie działa tylko częściowo (www. geoportal. gov. pl). Można przeglądać ortofotomapy, a także korzystać z danych o nieruchomościach przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od przyszłego roku będzie można przeglądać dane dotyczące nieruchomości.

– Większość starostw przygotowała już dane, musimy je jeszcze wprowadzić do systemu – mówi Witold Radzio.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl

Co będzie w geoportalu

Czytaj też:

 

Zobacz:

» Prawo dla Ciebie » Nieruchomości » Ewidencja, geodezja i kartografia

» Nieruchomości » Księgi wieczyste i hipoteka