Kiedy budowa ogrodzenia nie wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi

Ogrodzenie działki zabudowanej jest urządzeniem budowlanym zaś niezabudowanej obiektem budowlanym – przypomniał utrwaloną linię orzeczniczą Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Publikacja: 16.02.2015 12:22

Kiedy budowa ogrodzenia nie wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi

Foto: www.sxc.hu

Małżonkowie C. zgłosili w starostwie powiatowym zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie murowanego ogrodzenia frontowego należącej do nich działki od strony drogi. Do zgłoszenia dołączyli oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz mapę ze szkicem usytuowania planowanego ogrodzenia.

Starosta nakazał uzupełnić wniosek o charakterystyczne parametry technicznego zgłaszanego ogrodzenia, takie jak wysokość oraz uzgodnienia lokalizacji projektowanego ogrodzenia z właściwym zarządcą drogi, w tym wypadku gminą.

Pani C. podała w starostwie dane charakterystyczne ogrodzenia, natomiast odnosząc się do kwestii uzupełnienia zgłoszenia o uzgodnienie jego lokalizacji z zarządcą drogi wskazała, że postanowienie w tym zakresie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i jest bezpodstawne.

W takiej sytuacji starosta wydał decyzję o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, podnosząc, że do zgłoszenia nie dołączono uzgodnienia z zarządcą drogi tj. nie wykonano nałożonego obowiązku. Decyzję tę podtrzymał wojewoda.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego inwestorzy wnieśli o uchylenie obu decyzji, podnosząc, błędne przyjęcie przez urzędników, iż będące przedmiotem zgłoszenia ogrodzenie stanowi obiekt budowlany, podczas gdy stanowi ono niewątpliwie urządzenie budowlane, które nie podlega uregulowaniu zawartemu w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, tj. nie wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi.

WSA w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1056/14) przyznał im rację.

W uzasadnieniu przypomniano, iż zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy prawo budowlane, obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi albo budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami albo obiekt małej architektury. - W świetle art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane (definicja ustawowa budowli) oraz art. 3 pkt 4 ustawy prawo budowlane (definicja obiektu małej architektury), nie sposób uznać, aby ogrodzenie było obiektem budowlanym, tym bardziej, ze w art. 3 pkt 9 ustawy zostało ono wymienione jako urządzenie budowlane – wskazał sąd.

W związku z tym, iż działka inwestorów była działką zabudowaną podzielono pogląd prezentowany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, że ogrodzenie działki zabudowanej jest urządzeniem budowlanym zaś niezabudowanej obiektem budowlanym (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 kwietnia 2012r. w sprawie sygn. akt II OSK 187/11; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 października 2019r. w sprawie sygn. akt II OSK 1709/08; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 stycznia 2009r. w sprawie sygn. akt II OSK 1781/07).

- Organy administracji dopuściły się więc naruszenia prawa, uzasadniając w niniejszej sprawie wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia budowy ogrodzenia oraz podtrzymując ten sprzeciw w sytuacji, gdy uzyskanie zgody zarządcy drogi nie było w ogóle potrzebne – podsumował WSA w Kielcach, i uchylił obie decyzje.

Małżonkowie C. zgłosili w starostwie powiatowym zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie murowanego ogrodzenia frontowego należącej do nich działki od strony drogi. Do zgłoszenia dołączyli oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz mapę ze szkicem usytuowania planowanego ogrodzenia.

Starosta nakazał uzupełnić wniosek o charakterystyczne parametry technicznego zgłaszanego ogrodzenia, takie jak wysokość oraz uzgodnienia lokalizacji projektowanego ogrodzenia z właściwym zarządcą drogi, w tym wypadku gminą.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy