Jacek Kasperczyk, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl:

Zotówkowicze mają powody do zadowolenia.

– Luty przyniósł kontynuację dobrej passy na rynku złotowych kredytów hipotecznych. Po raz kolejny spadły koszty obsługi tych zobowiązań. Jest to efekt obniżki rynkowej stopy WIBOR 3M. Ostatni odczyt barometru hipotecznego dla zobowiązań wyrażonych w złotych wyniósł 441 pkt, podczas gdy jeszcze w styczniu br. przyjmował on wartość 449 pkt. Oznacza to, że w skali ostatniego miesiąca obniżył się on o 8 pkt.

Jeszcze większe wahania występują w ujęciu rocznym. Zestawiając ze sobą obecną wartość barometru (441 pkt) z tą, która obowiązywała przed rokiem (486 pkt), widać, że w ciągu 12 miesięcy średnie koszty obsługi zobowiązań w złotych zmniejszyły się aż o 45 tys. zł (o 45 pkt). Tak mocny spadek poziomu barometru wynika z dość gwałtownej obniżki stopy rynkowej WIBOR3M. Jeszcze w styczniu br. zmienna ta przyjmowała wartość 2,02 proc., a obecnie – 1,86 proc. Jest to pochodna oczekiwań rynku co do możliwości przeprowadzania obniżek stóp procentowych przez RPP. Wśród analityków daje się słyszeć głosy o cięciu wynoszącym nawet 50 pkt.

Jak powstaje barometr

? Wskaźnik publikujemy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Obejmuje on wszystkie elementy oferty kredytowej składające się na koszt dla klienta, a więc:

– prowizję,

– wszelkiego rodzaju ubezpieczenia (niskiego wkładu, na życie, inne wymagane przez bank),

– odsetki,

– spread (w przypadku kredytów walutowych),

– wycenę nieruchomości;

dane barometru odnoszą się do kosztu kredytu w dniu jego publikacji; w przypadku kredytów walutowych wskaźnik uwzględnia miesięczną zmianę kursów walutowych oraz spread walutowy;

? Wyliczenia są robione dla kredytu tej samej wysokości (250 tys. zł) i dla tego samego okresu spłaty (30 lat);

? Barometr pokazuje średni koszt kredytu dla

dziesięciu najtańszych

ofert bankowych;

? Wskaźnik przyjmuje wartości w punktach. Każdy 1 tys. zł kosztu to 1 punkt. Jeżeli na przykład całkowity koszt kredytu wynosi 300 tys. zł, to wysokość wskaźnika wyniesie 300 pkt.

wyliczenia: Comperia.pl