Walne zgromadzenie kontrolowanego przez Skarb Państwa (ma 72 proc. akcji) Polskiego Holdingu Nieruchomości wymieniło skład rady nadzorczej. Na zgromadzeniu były też obecne fundusze emerytalne Allianz i Nationale-Nederlanden.

Powrót byłych menedżerów

Do rady powołano Artura Lebiedzińskiego, który był prezesem PHN w latach 2013-2015 oraz Sławomira Frąckowiaka (powierzając mu funkcję przewodniczącego) który był członkiem zarządu do 2014 r.

W nowej radzie znaleźli się też zgłoszony przez Allianz OFE Michał Wnorowski (członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych), Marcin Zajączkowski, Cezary Nowosad (ekspert Business Centre Club, szef rady nadzorczej giełdowej Setanty) i Agata Kotwica-Stefańska (prawniczka).

Można się teraz spodziewać wymiany kierownictwa spółki. PHN od 2018 r. kieruje Marcin Mazurek, współpracuje z nim czterech członków zarządu. W 2022 r. prezes otrzymał wynagrodzenie (z premiami) 633 tys. zł, a członkowie zarządu którzy przepracowali pełny rok mieli zarobki rzędu 520-570 tys. zł. Członkowie rady nadzorczej otrzymali po 50-60 tys.

Właściciel i deweloper nieruchomości

PHN jest właścicielem nieruchomości komercyjnych oraz deweloperem biurowym i mieszkaniowym, ma też spółkę budowlaną. Na koncie ma m.in. oddany w 2022 r. warszawski drapacz chmur Skysawa czy osiedle mieszkaniowe Marina Yacht Park w Gdyni.  Po trzech kwartałach ub.r. PHN miał 418 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 125 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 53 mln zł zysku operacyjnego (na wynik miała wpływ papierowa strata z wyceny portfela nieruchomości) oraz 46 mln zł straty netto (wzrost kosztów finansowania, różnice kursowe).