Zmiany są związane z rozszerzeniem działalności firmy i tworzeniem nowej biznesowej struktury – Greenfields ESG, która zajmie się nabywaniem i przygotowywaniem terenów pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.

– Podjęliśmy decyzję o ekspansji na szeroko pojęty rynek zielonej energii. Z jednej strony wynika to z naturalnej potrzeby inwestorów z rynku OZE, z drugiej odzwierciedla naszą determinację do szerszego włączenia się w tak zwany zielony zwrot. Chcemy działać zgodnie z wymogami ESG – mówi cytowana w komunikacie Aleksandra Wołodźko, prezes Greenfields. – Ta zmiana wymaga też reorganizacji naszych struktur i zdefiniowania naszego podejścia do nieruchomości gruntowych i mieszkaniowych na nowo – wyjaśnia.

Michał Różycki będzie odpowiedzialny za stworzenie i realizację nowej strategii Greenfields.

Greenfields ESG rozpocznie działalność w październiku.