Efektywność miejsc pracy i koszty – tym żyją najemcy

Lokalizacja i dostęp do komunikacji miejskiej to główne kryteria wyboru biura. ESG na szarym końcu – mówi Michał Porzycki, dyrektor w dziale reprezentacji najemcy w Walter Herz.

Publikacja: 13.07.2023 21:04

Efektywność miejsc pracy i koszty – tym żyją najemcy

Foto: mat. pras.

Odpowiada pan za relacje z klientami na warszawskim rynku biurowym. Ostatnie lata to duże wstrząsy, zarówno podaży, jak i popytu. Jaki jest obecny stan rynku?

W ciągu ostatnich kilku lat rynek biurowy musiał stawić czoła wielu wyzwaniom. Liczba inwestycji w powierzchnie biurowe w Polsce jest obecnie znacznie niższa niż w przeszłości, choć popyt pozostaje wysoki. Kryzys gospodarczy miał również wpływ na wzrost czynszów i kosztów wykończenia. Dlatego największym wyzwaniem dla firm w ostatnich latach jest pogodzenie wielu potrzeb biznesowych i usystematyzowanie pracy zdalnej w oparciu o funkcjonalne i komfortowe biura, spełniające potrzeby organizacji, przy jednoczesnym umiejętnym zarządzaniu finansami.

Jakich biur szukają dziś najemcy w stolicy? Jakimi kryteriami się kierują?

W I kwartale br. przeprowadziliśmy badanie, którego celem było zweryfikowanie, w jakim kierunku zmierza rynek biurowy w Warszawie, co jest kluczowe dla najemców w poszczególnych branżach oraz określenie, jaką funkcję będzie pełniło biuro w najbliższych latach. Najważniejszymi kryteriami przy wyborze nowego biura była dla respondentów lokalizacja oraz dostęp do komunikacji miejskiej. Te czynniki zostały wymienione przez odpowiednio 18 i 17 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu znalazł się standard budynku (17 proc.) oraz budżet na wynajem biura (16 proc.). Miejsca parkingowe oraz usługi w okolicy zostały wymienione przez odpowiednio 16 i 8 proc. ankietowanych. Zaledwie 8 proc. respondentów zwróciło uwagę na kwestie związane z ESG.

Z jakimi głównymi wyzwaniami mierzą się najemcy?

Na pierwszym miejscu zwróciłbym uwagę na wysokie koszty najmu, a w szczególności rosnące koszty eksploatacji, przede wszystkim koszty energii elektrycznej. Zmieniające się trendy pracy powodują konieczność dostosowywania powierzchni biurowych do potrzeb pracowników w celu utrzymania konkurencyjności i przyciągania talentów. Stale rosnące koszty pracy i materiałów mają duży wpływ na ekonomiczne ograniczenia przy projektowaniu biur.

Czy w porównaniu z czasami przed pandemią umowy się zmieniły np. w zakresie długości obowiązywania czy podejścia do metrażu?

Okres najmu wydłuża się. Przy rosnących kosztach robocizny i materiałów, budżet na aranżację oferowany przez wynajmującego przy pięcioletnim okresie najmu jest niewystarczający na pokrycie wszystkich kosztów związanych z projektem. Przedłużenie umowy najmu prawie zawsze zwiększa budżet, dzięki czemu najemcy nie muszą ponosić dodatkowych kosztów remontu, a jeśli to robią, to w znacznie mniejszym stopniu.

Najemcy coraz częściej koncentrują się na efektywności miejsc pracy. Pracownicy przyzwyczaili się do pracy zdalnej i trybów hybrydowych, biura znacząco pustoszeją, a firmy szukają możliwości podnajmu powierzchni i oszczędności.

Czy umowy najmu już się „zazieleniają”?

Umowy najmu coraz częściej uwzględniają aspekty ekologiczne i zielone technologie. Wiele nowych budynków jest projektowanych z myślą o zrównoważonym rozwoju: wyposażone są one w energooszczędne systemy grzewcze, odnawialne źródła energii, instalacje do segregacji odpadów i inne rozwiązania mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko. Właściciele nieruchomości w coraz większym stopniu zwracają uwagę na tzw. leasing ekologiczny. Wynika to z kilku powodów, właściciele nieruchomości oczekują wyższych cen i korzystniejszych warunków finansowania przy sprzedaży nieruchomości. Nowoczesne, zielone budynki często przyciągają najemców o wyższych dochodach, co przekłada się na oczekiwania wyższych stawek czynszu przy wynajmie.

Odpowiada pan za relacje z klientami na warszawskim rynku biurowym. Ostatnie lata to duże wstrząsy, zarówno podaży, jak i popytu. Jaki jest obecny stan rynku?

W ciągu ostatnich kilku lat rynek biurowy musiał stawić czoła wielu wyzwaniom. Liczba inwestycji w powierzchnie biurowe w Polsce jest obecnie znacznie niższa niż w przeszłości, choć popyt pozostaje wysoki. Kryzys gospodarczy miał również wpływ na wzrost czynszów i kosztów wykończenia. Dlatego największym wyzwaniem dla firm w ostatnich latach jest pogodzenie wielu potrzeb biznesowych i usystematyzowanie pracy zdalnej w oparciu o funkcjonalne i komfortowe biura, spełniające potrzeby organizacji, przy jednoczesnym umiejętnym zarządzaniu finansami.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Spełnianie najwyższych zielonych standardów to nasza misja
Nieruchomości
Mniej transakcji na rynku inwestycyjnym
Nieruchomości
Biuro w wieży. Najwyższe budynki w Polsce
Nieruchomości
Elastyczna stolica, elastyczne regiony
Nieruchomości
Strategia pozostaje jasna: budujemy duże biurowce dla dużych korporacji