Elektroniczny dziennik budowy od 2030 r. będzie obowiązkowy. Ale już od 27 stycznia można go używać przez stronę e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl lub jako aplikację do ściągnięcia z Google Play i Apple Store.

– Na placu budowy często występują trudne warunki pracy, więc aplikacja jest prosta w obsłudze, darmowa i zawsze dostępna. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu i stałego dostępu do Internetu – wskazuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dziennik budowy zakładany jest przez inwestora po otrzymaniu pozwolenia na budowę. System EDB powstał przede wszystkim dla niego. Inwestor, po uwierzytelnieniu i założeniu konta, w systemie może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy. Po jego otrzymaniu, dodaje pozostałych uczestników procesu budowlanego w systemie. A będą to kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i upoważniony przedstawiciel inwestora. Od tego momentu mają oni dostęp do elektronicznego dziennika budowy, tzn. mogą dokonywać w nim wpisów.

Czytaj więcej

Elektroniczne dzienniki budowy stały się faktem

Ułatwienie, jakim ma być to cyfrowe narzędzie, w szczególności dotyczy pracy kierownika budowy, który jest osobą prowadzącą w imieniu inwestora elektroniczny dziennik. To właśnie pod jego kątem została przygotowana prosta w obsłudze i ergonomiczna, mobilna wersja systemu EDB.

– EDB to bardzo bezpieczny system. Daje pełną kontrolę nad przebiegiem całego procesu. Gromadzi wszystkie istotne zdarzenia i informacje o przebiegu robót budowlanych – podkreśla Dorota Cabańska, Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Od czerwca wchodzą kolejne cyfrowe narzędzie dedykowane procesowi budowlanemu. Ma ruszyć System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. Będą to swego rodzaju „wrota” do wszystkich systemów, które planuje się wdrożyć.

– System, tak jak wszystkie pozostałe inicjatywy, realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego we współpracy z MRiT. Uruchomienie Systemu zaplanowaliśmy na koniec czerwca bieżącego roku. Projekt to nie tylko budowa narzędzia informatycznego – w ramach tej inicjatywy urzędy otrzymają dodatkowo sprzęt informatyczny i kompleksowe szkolenia oraz wsparcie – informuje Waldemar Buda.

To nowy i uproszczony standard obsługi obywateli i pracy urzędników zaangażowanych w proces inwestycyjny. Główne funkcjonalności systemu w jego pierwszej wersji obejmą m.in. gromadzenie i udostępnianie urzędnikom informacji potrzebnych do wydawania decyzji, tworzenie historii sprawy i wymiana między organami, automatyczne generowanie raportów GUS i GUNB, prosty w obsłudze interfejs dopasowany do spraw z obszaru budownictwa. To także dostępne dla użytkowników gotowe wzory pism, połączenie z innymi programami i systemami takimi jak EZD, RWDZ, e-Budownictwo, wreszcie publiczne udostępnianie informacji o prowadzonych postępowaniach.

– Zakładany efekt to usprawnienie i ujednolicenie postępowań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego a także oszczędność czasu dla Inwestorów oraz wdrożenie pełnej cyfryzacji w skali całego kraju – wskazuje Dorota Cabańska.