Przychodzi komornik po nieruchomość, a tu upadłość właściciela

Jaki jest wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne z nieruchomości.

Publikacja: 23.11.2022 13:27

Przychodzi komornik po nieruchomość, a tu upadłość właściciela

Foto: Adobe Stock

- Zgodnie z art. 146 prawa upadłościowego, postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed jego ogłoszeniem, ulega zawieszeniu z mocy prawa. Zawieszenie to nie stoi jednak na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia – wyjaśnia radca prawny Mateusz Haśkiewicz, z kancelarii Haśkiewicz Dyła.

Przed i po komorniku

Jeżeli nieruchomość nie została jeszcze zlicytowana przez komornika, postępowanie egzekucyjne ulega umorzeniu. W takim przypadku nieruchomość wchodzi w skład masy upadłości, czyli całokształtu majątku przysługującemu upadłemu przed upadłością, którego likwidacja (sprzedaż) posłuży zaspokojeniu wierzyciel.

Jeżeli nieruchomość została zlicytowana i udzielono przybicia przed ogłoszeniem upadłości, a ten, który wygrał licytację, wpłacił cenę, wówczas nieruchomość nie jest przekazywana do masy upadłości (jest, bowiem nowy właściciel), zaś sumę uzyskaną z egzekucji przelewa się do masy upadłości.

Czytaj więcej

Kolejny słaby miesiąc dla deweloperów. Kurczą się inwestycje mieszkaniowe

Jeżeli jednak - jak podkreśla mówi prawnik Mateusz Haśkiewicz - nieruchomość została zlicytowana, ale nie udzielono przybicia, a wcześniej ogłoszono upadłość, wówczas postępowanie egzekucyjne się umarza, a nieruchomość wchodzi w skład masy upadłościowej.

- Z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia m.in. we Wrocławiu. Komornik Sądowy nie chciał doprowadzić do nowego opisu i oszacowania, więc wnieśliśmy skargę na czynność komornika. Skarga została wniesiona dwa dni przed licytacją, wobec czego sąd odroczył udzielenie przybicia do czasu jej rozpoznania, z kolei dzień po licytacji została ogłoszona upadłość - opowiada Haśkiewicz.

Dłużnik ma wybór

W ocenie prawnika, ten przypadek może pełnić rolę swego rodzaju ostrzeżenia dla komorników sądowych. Dłużnik obecnie, bowiem, może wybrać, w jaki sposób straci nieruchomość tzn. czy u komornika, czy u syndyka.

- Prawdopodobnie wybierze tego drugiego, ponieważ, jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych, z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę, odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy – tłumaczy radca.

Z drugiej strony, nierzetelny dłużnik może wykorzystać tę lukę po to, aby odroczyć egzekucję, a po ogłoszeniu upadłości wnieść o jej umorzenie, co jest bardzo złym rozwiązaniem z punktu widzenia wierzyciela.

- Zgodnie z art. 146 prawa upadłościowego, postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed jego ogłoszeniem, ulega zawieszeniu z mocy prawa. Zawieszenie to nie stoi jednak na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia – wyjaśnia radca prawny Mateusz Haśkiewicz, z kancelarii Haśkiewicz Dyła.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co ze schronami na osiedlach
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Nieruchomości
Chcemy równolegle prowadzić cztery projekty dla seniorów
Nieruchomości
Jak duże mieszkania kupujemy
Nieruchomości
Podziałem nie da się obejść rygorów
Nieruchomości
Kontrowersje wokół użytkowania wieczystego