Ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym podpisał 15 listopada 2021 r. prezydent Andrzej Duda. Rozwiązanie wejdzie w życie w 27 maja 2022 r.

To część Polskiego Ładu. Obejmie trzy grupy osób: te, które chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego, te, które szukają mieszkania na rynku wtórnym, społecznym, a także te, które chcą wybudować własny dom. Z programu mogą skorzystać zarówno single, pary, małżeństwa jak i rodziny z dziećmi.

Jak zaznaczono na stronie internetowej resortu rozwoju, program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny.

Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości). Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.

Co ważne, w miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego 60 tys. zł

Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat, a gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być tylo udzielony w walucie polskiej.

Ustawa zawiera mechanizmy, które ograniczają ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań, tj. maksymalny limit ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania.

Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii, procedura zależeć będzie od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak kredyt udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu.

Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać kredyt gwarantowany? Kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2, gdy dzieci jest dwoje, 75m2, gdy dzieci jest troje, i 90m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Czytaj więcej

Polacy wyczekują kredytu na mieszkanie bez wkładu. Mogą go nie dostać