Przyśpieszają prace nad przepisami o e-licytacjach z nieruchomości. Powodem jest pandemia. Dzięki nim łatwiej będzie prowadzić egzekucję z nieruchomości.

Nowe rozwiązania zawiera projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Jego autorem jest rząd.

Proponuje dodać nowy rozdział. Dzięki temu będzie można przeprowadzać przetargi na sprzedaż nieruchomości także w formie online. Obecnie brakuje takich regulacji w k.p.c.

Wniosek w formie elektronicznej będzie składał wierzyciel. Gdy nie wskaże formy online, przetarg odbędzie się w tradycyjny sposób.

Czytaj także:

Nieruchomości trafią na komornicze e-licytacje - rząd przyjął projekt zmian w KPC

O wirtualnym przetargu będzie można się dowiedzieć ze strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej, na której miałoby się pojawiać obwieszczenie o licytacji. Razem z nim zostanie opublikowana treść protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

Nie będzie wolno w obwieszczeniu podawać imienia i nazwiska dłużnika. Autorzy projektu tłumaczą to tym, że dane osobowe umieszczone w internecie są często powielane. Istnieje ryzyko, że pojawią się w przestrzeni publicznej nawet wiele lat po zaspokojeniu wierzycieli. Dla dłużnika oznacza to stygmatyzację.

Z projektu wynika również, że wirtualny przetarg wzorem funkcjonujących już od lat aukcji elektronicznych będzie mógł trwać maksymalnie tydzień. Takie rozwiązanie umożliwi udział w licytacji większej liczbie osób, pozwalając na uzyskanie możliwe najwyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Spełnienie warunków licytacyjnych ma potwierdzać komornik sądowy, prowadzący wirtualny przetarg.

Skargi na przebieg przetargu i odmowę dopuszczenia będzie można składać w ciągu trzech dni. Rząd uważa, że tyle czasu w zupełności wystarczy. W przetargach online pojawi się bowiem dużo mniej nieprawidłowości aniżeli w tradycyjnych przetargach.

Nowe uregulowania uzależniają składanie wniosków o przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej od możliwości technicznych komornika. Dają im na dostosowanie się do nowego prawa rok od dnia wejścia w życie noweli k.p.c.

Zgodnie z projektem zacznie ona obowiązywać po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia gotowych przepisów w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny:

przed pierwszym czytaniem w Sejmie