Przedsiębiorcy będą mogli przystępować do przetargów, które wyłonią budujących bloki pod wynajem na państwowych gruntach. Deweloperzy, towarzystwa budownictwa społecznego oraz inni przedsiębiorcy mają budować mieszkania pod wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie+. 11 września wejdzie w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia KZN. Te uregulowania weszły w życie w dniu po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli 12 sierpnia br.

Obowiązujące już przepisy przewidują powołanie do życia banku ziemi, czyli Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) z siedzibą w Warszawie. Trafią do niego państwowe działki budowlane, które obecnie znajdują się m.in. w zasobach starostw i miast na prawach powiatu, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Nieruchomości Rolnych, starostw oraz spółek Skarbu Państwa, takich jak PKP. Jest to majątek niemały. Tylko w Warszawie jest to 900 nieruchomości o powierzchni 2,6 mln mkw.

Krajowy Zasób Nieruchomości zagospodaruje grunty Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość określi rozporządzenie) w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN ma realizować zadania związane z ochroną praw najemców.

Prezes KZN będzie miał prawo ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej KZN przetargów na zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzącej w skład zasobu z przeznaczeniem pod budowę budynków z mieszkaniami pod wynajem. Mają to być już działki uzbrojone, które w miejscowym panie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod tego typu zabudowę. Tam, gdzie nie ma planu powinno to wnikać z decyzji o warunkach zabudowy.

W ramach przetargów zostaną powołani operatorzy, którzy zajmą się realizacją programu Mieszkanie+. Przystąpić do niego będzie mógł każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w postaci budowy i wynajmu mieszkań, np. spółdzielnia mieszkaniowa, deweloper czy towarzystwo budownictwa społecznego lub inni przedsiębiorcy.

Pod warunkiem jednak złożenia zobowiązania, że większa część wybudowanych bloków zostanie przeznaczona pod wynajem i w przyszłości na najemców przejdzie własność zajmowanych przez nich lokali. Część powierzchni w budynkach będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc.) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc.). Operatorzy będą musieli respektować zasady ustawowe dotyczące najmu.

Po zrealizowaniu inwestycji operator przeprowadzi nabór najemców. Ma on być również odpowiedzialny za budowę i zarządzanie powstałymi budynkami mieszkalnymi. Informacje o naborze będą zamieszczane m.in. na stronie internetowej KZN oraz w lokalnych mediach.

W katalogu kryteriów, które mają spełniać przyszli najemcy jest m.in.:

- osiąganie względnie niskich dochodów,

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- niepełnosprawność,

- posiadanie dzieci,

- osiągnięcie wieku powyżej 65 lat,

- utrata dotychczasowego mieszkania lub domu w skutek działania żywiołu, katastrofy budowlanej, a także konieczność jego opuszczenia w wyniku wywłaszczenia.

Kryteria będą dobierane indywidualnie dla każdego przetargu. Powinny być uzależnione od specyfiki lokalizacji danej inwestycji. Jednocześnie gmina ma być uprawniona do przedstawienia opinii dotyczącej jej potrzeb mieszkaniowych, co ułatwi dostosowanie kryteriów pierwszeństwa do lokalnych potrzeb. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy najmu w obu przypadkach będzie rękojmia terminowego uiszczania czynszu i opłat.

Za naruszenie przez operatora mieszkaniowego obowiązków wynikających z ustawy prezes KZN, w drodze decyzji od której służy odwołanie do właściwego ministra może nałożyć administracyjne kary pieniężne.