Nie każda wydana złotówka pozwoli obniżyć podatek

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu jej nabycia do czasu zbycia, które są jednocześnie wydatkami wynikającymi z realizacji zobowiązań umownych.

Publikacja: 30.07.2021 02:30

Przy dysponowaniu nieruchomościami trzeba pamiętać o fiskusie

Przy dysponowaniu nieruchomościami trzeba pamiętać o fiskusie

Foto: shutterstock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę podatniczki, która spierała się z fiskusem o podatkowe skutki sprzedaży domu.

We wniosku o interpretację z września 2020 r. kobieta wyjaśniła, że trzy lata wcześniej stała się właścicielką nieruchomości. Jej własność nabyła na podstawie umowy dożywocia z dziadkami. W zamian za dom zobowiązała się zapewnić dziadkom dożywotnie utrzymanie, a więc przyjąć ich jako domowników, dostarczając im wyżywienie, mieszkanie, światło i opał, zapewniając odpowiednią pomoc i pielęgnację podczas choroby oraz zapewnić im własnym kosztem pogrzeb odpowiadający miejscowym zwyczajom.

Dom jednak sprzedała, a –żeby wywiązać się z umowy dożywocia – część pieniędzy przeznaczyła na mieszkanie dla dziadków oraz spłatę kredytów zaciągniętych przez nich na remont. Podkreśliła, że w ramach umowy dożywocia ponosi także wydatki związane z utrzymaniem mieszkania dziadków m.in. opłaty do wspólnoty, media itd. oraz wyżywieniem dziadków.

Podatniczka nie kwestionowała, że ponieważ zbycie nieruchomości nabytej w ramach dożywocia nastąpiło przed upływem pięciu lat, to jej sprzedaż podlega opodatkowaniu PIT. Jednak uważała, że skoro poniosła koszty związane z zakupem dla dożywotników nowego mieszkania, spłaciła zaciągnięte przez nich kredyty oraz utrzymuje ich, to wszystkie stanowią koszt uzyskania przychodu pomniejszający przychód z tytułu zbycia nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

Fiskus co do kwestii kosztów stanowiska podatniczki nie potwierdził. Jego zdaniem do kosztów zmniejszających przychód ze zbycia nie mogą zostać zaliczone wydatki poniesione po dniu zbycia nieruchomości, jak również poczynione ze środków uzyskanych z tego zbycia. Jedynymi wydatkami możliwymi do uznania za koszt uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości są wydatki na wyżywienie dożywotników do dnia zbycia.

Kobieta zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Szczeciński WSA – tak jak podatniczka i fiskus – nie miał wątpliwości, że sprzedaż nieruchomości nabytej od dziadków w drodze umowy dożywocia podlega opodatkowaniu PIT. Zgodził się również z urzędnikami, że w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu jej nabycia do czasu jej zbycia, będące jednocześnie wydatkami wynikającymi z realizacji zobowiązań określonych umową o dożywocie.

Sąd zauważył, że fiskus, oceniając, które z wydatków poniesionych przez skarżącą mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości – będąc jednocześnie związany wnioskiem – uwzględnił jedynie te, które zostały w nim wprost wymienione, tj. wydatki na wyżywienie dziadków do dnia zbycia nieruchomości. Natomiast zdaniem WSA do kosztów tych nie mogły zostać zaliczone wydatki wskazane przez skarżącą, poniesione po dniu zbycia nieruchomości, jak również wydatki poczynione ze środków uzyskanych z tego zbycia.

Ponadto w interpretacji prawidłowo oceniono kwestię wydatków związanych z utrzymaniem „mieszkania dziadków" takich jak opłaty do wspólnoty czy media. Wydatki te są bowiem związane z dwupokojowym „mieszkaniem" zakupionym co prawda dla dziadków, lecz na swoją rzecz. W ocenie WSA fiskus prawidłowo ocenił możliwość uwzględniania przez skarżącą do kosztów jedynie tych wydatków, które wprost wymieniła w opisie stanu faktycznego wniosku. Niemniej zasygnalizował, że okoliczność ta nie stoi na przeszkodzie, aby skarżąca wystąpiła o wydanie kolejnej interpretacji.

—sygnatura akt I SA/Sz 223/21

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę podatniczki, która spierała się z fiskusem o podatkowe skutki sprzedaży domu.

We wniosku o interpretację z września 2020 r. kobieta wyjaśniła, że trzy lata wcześniej stała się właścicielką nieruchomości. Jej własność nabyła na podstawie umowy dożywocia z dziadkami. W zamian za dom zobowiązała się zapewnić dziadkom dożywotnie utrzymanie, a więc przyjąć ich jako domowników, dostarczając im wyżywienie, mieszkanie, światło i opał, zapewniając odpowiednią pomoc i pielęgnację podczas choroby oraz zapewnić im własnym kosztem pogrzeb odpowiadający miejscowym zwyczajom.

Pozostało 82% artykułu
Nieruchomości
Najlepsze budynki i pomysły nagrodzone
Nieruchomości
Rynek biur to rynek dwóch prędkości. Nowe umowy i renegocjowanie starych
Nieruchomości
PROFIT Development – deweloper, który buduje na współczesne czasy
Nieruchomości
Fala ofert sprzedaży mieszkań. Kupujący są dziś rozpieszczani
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Nieruchomości
Czy rynek mieszkań poradzi sobie bez tanich kredytów
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży