Według szacunków Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych w II kwartale deweloperzy oddali do użytkowania prawie 60 tys. mkw. powierzchni biurowej, co zwiększyło stołeczne zasoby na koniec czerwca do 6,1 mln mkw. Ściślej gros podaży zapewnił kompleks Warsaw UNIT o powierzchni niemal 57 tys. mkw.

W skali całego półrocza podaż wzrosła o 226 tys. mkw.

W II kwartale wynajęto 140 tys. mkw., z czego 48 proc. w ramach renegocjacji, 45 proc. nowych umów (w tym przednajmu), a 7 proc. ekspansji. Największymi umowami były wynajęcie przez nieujawniony podmiot 21 tys. mkw. w biurowcu Senator oraz głośny w ostatnich dniach przednajem przez Urząd Miasta st. Warszawy 11,3 tys. mkw. w Widok Towers.

W skali całego półrocza wynajęto 250 tys. mkw.

Na koniec czerwca wskaźnik powierzchni niewynajętej wyniósł do 12,5 proc. (wzrost o 1,1 pkt. proc. kwartał do kwartału i o 4,6 pkt proc. rok do roku).