[i][b]Na jakiej podstawie zarząd wspólnoty mieszkaniowej mógł podnieść opłatę za dostawy ciepła z 25.81 zł/GJ do 96.55 zł/GJ w 2008 roku? Podwyżka była rzekomo spowodowana błędami w zarządzaniu poprzedniego zarządu i rozliczaniu kosztów w poprzednich okresach. Duża część opłat nie została wyegzekwowana od największego współudziałowca wspólnoty (instytucja komercyjna). Dodam, że każdy lokal ma własny licznik i zużycie zgadza się z odczytem licznika. Czy jest to legalne, aby rekompensować straty wynikające z nieprawidłowego obciążenia właściciela w ten sposób, że ściąga się opłaty od pozostałych przez zmianę stawki SPEC?[/b][/i]

[i]- M.[/i]

Odpowiedź na pytanie czytelniczki znajduje się w następujących artykułach:

>> [link=http://www.rp.pl/artykul/8,177809.html]Jak pokryć długi za media[/link]

>> [link=http://www.rp.pl/artykul/8,79879.html]Członkowie wspólnoty nie zapłacą za dłużnika[/link]

oraz w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawy o własności lokali.[/link]